Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2008 |                 
Poslední změna:


Archívní obrazová a textová informace o aktivitách KVV v roce 2008


Návštěva NŠ S PodV u KVV Brno           Dne 8. 12. 2008 v odpoledních hodinách navštívil Krajské vojenské velitelství Brno ( dále jen KVV Brno) Náčelník štábu S PodV plukovník gšt. Ing. Přemysl ŠKÁCHA.
            Ředitel KVV plukovník Ing. Radek ŠEDIVÝ provedl doklad o připravenosti KVV Brno plnit úkoly AČR na regionální úrovni. Dalším cílem jeho návštěvy bylo krátké jednání o Koncepci AČR ve vztahu ke Krajským vojenským velitelství jehož se účastnil Ředitel KVV Brno a jeho zástupce podplukovník Ing. Petr ŘEBÍČEK za účelem dosažení vyšších kompetencí Krajských vojenských velitelství a to jak v rámci AČR, tak také na regionální úrovni s důrazem na Jihomoravský kraj.

4 1 2
3 4
Paní plukovnice v.v. Marie LIALKOVÁ-LASTOVECKÁ oslavila 88 let

(3. prosince 2008)

              Při příležitosti 88 narozenin paní plukovnice v.v. Marie LIALKOVÉ-LASTOVECKÉ pro ni Ředitel Krajského vojenského velitelství Brno plukovník Ing. Radek ŠEDIVÝ připravil společenské setkání.
             V jeho rámci proběhl slavnostní oběd, setkání s Náčelníkem Základny neopravovaného materiálu podplukovníkem Ing. Rostislavem HULÍKEM a prohlídka historického sálu, kde se veteránka bojů II. světové války měla možnost seznámit s ukázkami výstroje a zabezpečení vojáků jak současné armády, tak i dob minulých.
             V průběhu tohoto setkání byl paní plukovnici udělen Pamětní odznak Pěší roty Aktivní zálohy KVV Brno „plukovníka Františka kopuletého IV. stupně“ a byla jmenována čestným příslušníkem jednotky Aktivní zálohy KVV Brno. Ocenění ji spolu s Ředitelem KVV předal velitel jednotky kpt. v záloze Mg. František TRÁVNÍČEK. Celé setkání probíhalo ve velmi srdečné atmosféře.

1 2 3
4 5
CVIČENÍ ZÓNA 2008         Ve dnech 26. – 28. 11. 2008 bylo na území Jihomoravského kraje provedeno cvičení IZS „ZÓNA 2008“. Cílem cvičení bylo prověřit činnost orgánů krizového řízení, složek IZS, Armády České republiky a dalších subjektů při řešení mimořádné události vzniklé v souvislosti se simulovanou havárií na Jaderné elektrárně Dukovany.
         Úkolem jednotlivých složek AČR, včetně Krajského vojenského velitelství Brno, bylo vyrozumění a zabezpečení toku informací při mimořádné události na Jaderné elektrárně, spolupráce v krizovém štábu, procvičení nasazení sil a prostředků k provedení dekontaminace osob a techniky v dekontaminačním místě, které rozvinula 31. brigáda chemické a biologické ochrany Liberec v prostoru Olbramovice – Kubšice.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12                                                                                     TM KVV Brno

Služba AČR veřejnosti :


         Dne 19. listopadu 2008 jsme pro vás otevřeli detašované pracoviště Oddělení náboru Krajského vojenského velitelství ve Znojmě. Slavnostního otevření pracoviště proběhlo za přítomnosti starosty města Znojma Ing. Petra Nezvedy a ředitele KVV Brno plk. Ing. Radka Šedivého.

foto_1 foto_2 foto_3

K čemu slouží detašované pracoviště?


         Nemusíte nás navštěvovat v Brně, profesní poradce Vám zde podá informace o možnostech vstupu do profesionální Armády ČR, studiu na vojenských školách a také o Aktivních zálohách.
         Jste-li vojenský důchodce, válečný veterán či rehabilitovaný voják můžete telefonické domluvě s terénním pracovníkem, případně s regionálním pomocníkem využít detašované pracoviště jako kontaktní místo pro vyřízení Vašich záležitostí.

Další detašovaná pracoviště jsme otevřeli v Blansku, v Boskovicích a ve Vyškově a další pro vás připravujeme v příštím roce.Kde a kdy nás najdete?Město Adresa Úřední hodiny
Blansko Blansko, nám. Republiky č. 1,
zasedací místnost v 1. patře
první a třetí pondělí v měsíci
14,00 – 20,00 hodin
Boskovice Boskovice, kpt. Jaroše 15,
1. poschodí (videosál)
druhá a čtvrtá středa v měsíci
14,00 –20,00 hodin
Vyškov Vyškov, Dědická 29a,
1. poschodí, briefingová místnost
druhý a čtvrtý čtvrtek v měsíci
14,00 – 20,00 hodin
Znojmo Znojmo, nám. Armády č. 8,
kancelář č. 523 ( 4. poschodí)
první a třetí středa v měsíci
14,00 – 19,00 hodin

Výstava „Svazu letců České republiky      Dne 24. října 2008 zahájil předseda „Svazu letců České republiky“ pan plukovník v.v. Stanislav FILIP spolu primátorem statutárního města Brna panem Romanem ONDERKOU výstavu k 90. výročí vzniku Československého vojenského letectva a založení Svazu letců Československa.
       Mezi hosty při zahájení výstavy byli zástupci Univerzity obrany, velitel letecké základny Náměšť na Oslavou, zástupci celé řady společenských a kulturních organizací a za KVV Brno mjr,. Karel KRATOCHVÍL a paní Marie KUDLIČKOVÁ.
       Výstavacharakterizuje vývoj Československého vojenského letectva od jeho vzniku až po dnešní dobu. Expozice ukazuje všechny slavné bojové tradice letectva. Je velmi zdařile doplněna filmovými ukázkami a dobovými artefakty. Za to všechno patří vyslovit poděkování hlavnímu kurátorovi výstavy panu plukovníkovi v.v. PhDr. Oldřichu RAMPULOVI.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_7 foto_8                                                                                 Vedoucí oddělení obranných příprav

                                                                                          mjr. Karel KRATOCHVÍL


Výstava „Od Vltavy k Piavě“       Dne 22. října 2008 zahájili starosta města Letovice pan Mgr. Radek PROCHÁZKA a ředitel KVV Brno podplukovník Ing. Radek ŠEDIVY výstavu „Od Vltavy k Piavě“nad kterou oba převzali záštitu.
      Výstava byla zahájena slavnostní vernisáží v sále Kulturního domu kde hlavní slovo při jejím zahájení měl místní občan pan Antonín HENZEL, který jako historik samouk dokázal soustředit nesmírné množství zajímavých historických materiálu o Československých legiích – zejména těch co bojovali v Itálii.
      Výstavabude taktéž využívána místními školami při výuce zejména při dokreslení hodin dějepisu. Zahájení výstavy je jednou částí programu, kterou si město Letovice připomíná 90. výročí vzniku Československé republiky.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5                                                                                 Vedoucí oddělení obranných příprav

                                                                                          mjr. Karel KRATOCHVÍL


První pěší rota dostala svůj čestný název        V pátek 17. října 2008 z rukou plukovníka ve výslužbě Adolfa KALETY,člena předsednictva ČsOL a syna Františka Kopuletého Milana, převzal velitel pěší roty Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno kapitán František TRÁVNÍČEK čestný název "plukovníka Františka KOPULETÉHO".

        Stalo se tak u příležitosti 90. výročí vzniku Československa a ukončení tříletého výcvikového cyklu. Jak konstatoval ve svém úvodním slově podplukovník Eduard STEHLÍK z Vojenského historického ústavu v Praze, není vhodnější osoby naší vojenské historie, jejíž život by byl tak významně spjat a provázán s městem Brnem.

         Plukovník gšt. in memoriam František Kopuletý se narodil 26. listopadu 1897 v Brně - Židenicích. V roce 1915 nastoupil vojenskou službu v první světové válce. Po skončení války se přihlásil jako dobrovolník do československé armády. V roce 1933 byl povolán jako posluchač do Vysoké školy válečné v Praze, kterou dokončil v absolventském ročníku 1936 "Dr. Edvarda Beneše". Po likvidaci československé armády v roce 1939 byl přidělen ke Katastrálnímu měřičskému úřadu v Brně, kde se ihned zapojil do ilegální činnosti v Obraně národa. Dne 8. října 1941 byl odsouzen stanným soudem a jeho životní pouť byla ukončena popravou v Kounicových kolejích v Brně 21. června 1942.

         Pěší rota Aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno "plukovníka Františka KOPULETÉHO" má za 5 let činnosti bohaté zkušenosti s výcvikem. Patří mezi ně i dobrovolná pomoc mnoha příslušníků při likvidaci kalamity v Tatrách, nasazení jednotky v rámci vojenského cvičení na pomoc a likvidaci následků povodně na Břeclavsku v roce 2006 a samozřejmě i výtečné plnění všech vojenských povinností.

         To vše zásluhou nejen samotných příslušníků pěší roty a jejího velení, ale také bývalých i současných velitelů na Krajském vojenském velitelství v Brně, představitelů a příslušníků civilního i vojenského života, válečných veteránů a rodinných příslušníků samotných členů AZ, kteří se slavnostního vyhodnocení činnosti a předání čestného názvu také zúčastnili.

        Svůj patronát nad touto akcí poskytl i dosavadní hejtman Jihomoravského kraje Stanislav JURÁNEK,primátor města Brna Roman ONDERKA a velitel Sil podpory a výcviku brigádní generál Jaroslav KOCIÁN. Celým večerem bravurně prováděli moderátoři - patroni jednotky herec major v záloze Zdeněk JUNÁK a kapitán v záloze Peter MACKO z hejtmanství Jihomoravského kraje.

        Po slavnostním udělení čestného názvu a ocenění jednotlivců byl promítnut přítomným film TOBRUK, který uvedl sám režisér, příslušník Aktivní zálohy major v záloze Václav MARHOUL.


absolventské tablo_KOPULETY Podobizna_KOPULETY pplk. Šedivý předává ocenění
hejtman JmK Juránek předává oceněnní syn plk. Kopuletého přijímá ocenění plk. Kaleta připíná stuhu s čestným názvem na prapor jednotky AZ
pohled do sálu pplk. E. Stehlík a moderátoř ocenění příslušník Aktivní zálohy major v záloze Václav MARHOUL.                                                                                    Text Mgr. František Trávníček
                                                                                        Foto prap. Petra Matýzková


Pietní vzpomínka na ppor. in memoriam Luďka Zemana

4. srpna 2008 Hodonín


       V předvečer tragické smrti hodonínského rodáka Luďka Zemana, tak jako již tradičně uspořádalo KVV Brno ve spolupráci s městem Hodonín , pietní vzpomínku k uctění jeho památky. Setkání se zúčastnila maminka, dcera, nejbližší příbuzní L. Zemana, spolubojovník z mise UNPROFOR pan David Hušek a zástupci společenských a veteránských organizací jak místní tak krajské úrovně.

       Pro připomenutí uvádím některá základní fakta o mírové misi OSN UNPROFOR na území bývalé Jugoslávie. Od února 1992 do konce roku 1995 zahynulo na území bývalé Jugoslávie v mírové misi UNPROFOR celkem 204 vojáků v modrých baretech. Největší ztráty měli Francouzi – 48 mrtvých, Britové 25, Španělé 15, Ukrajinci 14, Rusové 13, Kanaďané 11, Pákistánci 8, Holanďané 7.Zbývající padlí pod praporem OSN pocházeli z Argentiny, Bangladéže, Belgie, Dánska, Egypta, Finska, Indonésie, Irska, Jordánska, Keňi, Malajsie, Nepálu Nigérie, Norska, Polska, Portugalska, Švédska a Turecka. Šest mrtvých pocházelo z řad bývalé československé armády a z řad příslušníků Armády České republiky. Jména Igor Rigo, Václav Martínek, Petr Hos, Josef Palov, Petr Valeš a Luděk Zeman zůstanou navždy tím nejtragičtějším symbolem účasti našich vojáků v této komplikované misi.

       Charakter vojáků sloužících v misi popsal generál Petr Pavel, který s nimi sloužil a vzpomíná na ně takto : „Dobrovolníci, kteří se přihlásili, byli obyčejní kluci, jichž si na ulici ani nevšimnete – žádní svalnatci, vyholené lebky či drsňáci na první pohled…a já je obdivoval. Nezlomili se, když kolem padaly dělostřelecké či minometné granáty, ani když nás Srbové zajali a hnali pod samopaly jako živé štíty k linii Chorvatů… To byly chvíle, kdy jsem přestával věřit, že vyvázneme živí. Dodnes na kluky vzpomínám:“

       Vzpomínková akce proběhla na Velkém náměstí v Hodoníně. Bohužel tentokrát počasí organizátorům neukázalo přívětivou tvář, protože krátce před samotným zahájením pět hodin odpoledně začalo jemně pršet. Ale i přes nepřízeň počasí mjr. Kratochvíl, jako hlavní organizátor vzpomínkové setkání rozhodl, že akce se uskuteční před budovou hodonínské radnice, tak jak bylo naplánováno. A počasí se skutečně po několika tónech posádkové hudby Olomouc umoudřilo a umožnilo po krátkých projevech mjr. Kratochvíla a místostarostky Hodonína paní Domesové, položení květinových darů pod pamětní desku L. Zemana ve vstupním vestibulu radnice, vzdání vojenských poct a státní hymně ČR, uskutečnit promenádní koncert. Akce proběhla za zájmu regionálních sdělovacích prostředků.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11                                                                                    mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                           náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


Poslední rozloučení s Hrdinou od Sokolova

Dne 25. července 2008

      doprovodila čestná stráž příslušníků KVV Brno ( plk. v.v. Ján VITKO CSc., kpt. Alan CHLADIL, kpt. Ing. Bc.. Martin ČERNÝ,prap. Bc. Juraj DOMIK, prap. Ivan HLADÍK,prap. Blanka BREBISOVÁ) a Vojenská hudba Olomouc na poslední cestě plk. v.v. Ivana MAJORA – hrdinu z bitvy u Sokolova a bojů na Dukle, nositele Sokolovské pamětní medaile, Válečného kříže 1939, Řádu Rudé hvězdy, ,medaile Za zásluhy, medaile Za chrabrost a mnoha dalších vyznamenání.
                               Čest jeho památcefoto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_4                                                                                    kpt. Alan CHLADIL
                                                                              chemický náčelník KVV Brno


Nasazoval svůj život v domácím odboji :

18. července 2008 se v plném fyzickém zdraví a dušení pohodě

       dožil úctyhodných devadesáti let veterán odboje II. světové války pan Ludvík DVOŘÁK., občan města Rosice u Brna.
       Při příležitosti jeho významného životního jubilea ho přijal starosta města pan Ing. Petr KLÍMA, který mu společně s delegací KVV Brno, kterou vedl mjr. Karel KRATOCHVÍL, místní organizace ČSBS panem Ing. Pavlem PAVLÍKEM popřáli hodně zdraví štěstí a osobní pohodu. Jubilantovi poděkovali za projevenou osobní a občanskou statečnost za účast, kterou projevil svým zapojením do protifašistického odboje. Pan Ludvík DVOŘÁK byl zapojen do odbojové skupiny kolem Karla MAZOURA.
       Pan Ludvík DVOŘÁK přijal drobné dárky od gratulantů s takřka přemírou skromnosti, která mu však byla po celý život vlastní. Po celá život neztrácel humor a životní optimismus tak jak si můžete prohlédnout v přiložené fotografii dopisu, kterou zaslal svému terénnímu pracovníkovi panu Ing. Rozsívalovi.O jeho skromnosti a práci ve prospěch společnosti svědčí jeho finanční příspěvky na činnost ČSBS, finanční dary vydání knih o odboji za II. světové války a především dar na dostavbu památníku v Lidicích. Podle slov jeho blízkých, vždy prý říká : „Nebyl jsem vězněný proto, aby dneska za to dostával peníze.“
       Jubilantovi slibujeme, že jeho činy a činy jemu podobných nebudou nikdy zapomenuty, protože on a mnoho dalších patří mezi naše žijící hrdiny.
       Národ, který si neváží svých hrdinů je nebude mít tehdy, když je bude potřebovat.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8                                                                                    mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                           náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


7. července 2008 se dožila válečná veteránka paní Anna POSPÍŠILOVÁ z Brna

krásných osmdesátých let.

               Při této příležitosti ji navštíviliředitel Krajského vojenského velitelství Brno podplukovník Ing. Radek ŠEDIVÝ, místostarosta Brna střed pan Dušan PAZDÍREK a za válečné veterány plukovník ve výslužbě Ján VITKO, CSc. Paní Pospíšilová byla návštěvou a vyslovenými přáními a poděkováním velmi potěšena a dojatá. V neformální besedě se velmi živě a zajímavě rozhovořila o svém působení za války, zejména vzpomínala na svou práci v Indii, kde pracovala v závodě pro přípravu zbraní a munice pro anglická vojska a dále na svojí úlohu při ošetřování raněných anglických vojáků.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                    plukovník v.v. Ján Vitko, CSc.
                                                                   vedoucí skupiny terénních pracovníku pro druhoválečné veterány KVV Brno


Vzpomínková slavnost k 91. Výročí bitvy u Zborova

Dne 2.července 2008 uspořádalo město Blansko,

         Československá obec legionářská jednota Brno 2, Vojenské sdružení rehabilitovaných vzpomínkovou slavnost k 91. výročí bitvy u Zborova. Slavnost proběhla u jediného pomníku československého legionáře, který byl odhalen 13. července 1947 na počest 30. výročí bitvy u Zborova.

         Slavnosti se zúčastnili zástupci všech společenských, kulturních a politických sdružení Blanenska, delegaci statutárního města Brna vedl vedoucí odboru kultury pan PhDr. Mgr. Martin Reissner, který svojí přítomností dal najevo jaký význam přikládá vojenským tradicím České republiky. Za AČR se vzpomínkové akce zúčastnili ředitel KVV Brno pplk. Ing. Radek Šedivý,který vystoupil s krátkým projevem, a mjr. Karel Kratochvíl. Celou vzpomínkovou slavnost moderovala starostka města Blansko paní PhDr. Jaroslava Králová. Akce proběhla za širokého zájmu občanů Blanenska.

         Vítězství československých legionářů u ukrajinského Zborova mělo pro českou historii mimořádnou důležitost, dalece přesahující její význam vojenský. Stalo se předzvěstí vytvoření autonomních vojenských sborů Čechoslováků nejen v Rusku, ale i ve Francii a Itálii a dalo tak představitelům československého zahraničního odboje (T. G. Masarykovi, E. Benešovi a M. R. Štefánikovi) do ruky trumf v jejich boji za vznik samostatného Československa. Zborovská bitva se stala rozhodujícím impulsem pro uznání československé zahraniční akce v očích dohodových spojenců.

         Ruští legionáři tak napomohli neúspěchu posledního německého útoku a naši odbojoví představitelé již nemuseli uvažovat o minimu politických požadavků při jednáních se Spojenci. Když toto je logický konec popisu a významu naší nejslavnější bitvy , připojím ještě na závěr pozdější vzpomínku prezidenta T. G. Masaryka:


         „Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na deklamace. A také vliv naší armády na politiku doma byl veliký a jistě rozhodující. Vděčná paměť bratřím zborovským, padlým i živoucím!“

                                       Na závěr proto konstatuji
                                                                                    „Bez Zborova by nebylo Darney“foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5                                                                                    mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                           náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


NÁBOROVĚ – PREZENTAČNÍ AKCE :

Dne 19.7. 2008 se profesní poradci OdN KVV Brno

       kpt. Mgr. Karel MLČOUCH, prap. Ivan HLADÍK a příslušník MOd prap. Bc. Juraj DOMIK zúčastnili akce „Historicko vojenský víkend“ v obci Zblovice v okrese Znojmo.
      V sobotu za pěkného slunečného počasí asi 500 návštěvníků shlédlo ukázky z výcviku taktiky AČR v provedení operační skupiny FOS a ukázky bojů z druhé světové války a boj o polní ležení poblíž obce. Součástí bylo i zpřístupnění dobového tábora a výstava uniforem, zbraní a techniky.
       Příslušníci KVV ve zbudovaném stánku podávali zájemcům podrobné odborné informace o možnosti a podmínkách vstupu do profesionální AČR.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                    kpt. Mgr. Karel MLČOUCH
                                                                                          VSD - ZNOdN


Lidé z fotografií žijí mezi námi :

Když na konci léta 2007 Krajská vojenská velitelství dle rozhodnutí MO převzala terénní péči o druhoválečné veterány,

       zdálo se, že jich vzhledem k předpokládanému věku není mnoho. O jejich přirozeném úbytku nebyl dostatečný přehled. Bylo však jasné, že nelze otálet a v krátké době napravit zameškané, aby byly navázány osobní kontakty se všemi žijícími, kteří splňují kritéria dle zák. č. 170/2002 Sb. o válečných veteránech. Potřebným osobám bylo třeba poskytnout pomoc při řešení tíživé životní situace a všem umožnit plnou informovanost a orientaci o možných dávkách pro válečné veterány dle RMO č. 9/2007, tak i základní informace o sociálních službách dle zák. č. 108/2006 Sb.
      Mezi nositeli osvědčení dle zák. č. 255/1946 Sb. – účastníky národního boje za svobodu a tzv. v terénu objeven při navazování kontaktů terénním pracovníkem Krajského vojenského velitelství v oblasti Brno-venkov, byl i pan Antonín Sitař z Pohořelic. Informace o jeho osobě byly získány od jistých účastníků národního boje za osvobození. Byl přímý účastník bojů za svobodu naší vlasti a ve 2. světové válce obdržel z MO v měsíci 2008 osvědčení válečného veterána.
      Pan Antonín Sitař slavil 15. července 2008 své 85. narozeniny. Narodil se v městečku Budky Hubinské, okr. Luck ve Volyňské části Ukrajiny. Od srpna 1944 do května 1945 se jako příslušník 1. ČsAS zúčastnil bojů převážně jako řidič a velitel tanku. K jeho životnímu jubileu mu přišli společně popřát také za Krajské vojenské velitelství Brno mjr. Karel Kratochvíl, plk. v.z. Jan Vitko CSc., plk. v.v. Ing. Jaroslav Rozsíval, starosta MěÚ Pohořelice Ing. Josef Svoboda a místostarosta Ing. Vladimír Schovánek. V přátelské debatě jubilant gratulantům odpověděl na řadu otázek o průběhu jeho života do současných dnů.Vzpomenul na svá školní léta v polské škole, na péči rodičů, zvládnutí českého jazyka u soukromého učitele, na celkové vedení výchovy, na zážitky frontového vojáka, které jsou běžné i otřesné. Neopomenul vzpomenout i na Dukelské bojiště. Některé zážitky také vzpomenul přítomný gratulant kamarád z války p. Jaroslav Sitár, který bydlí v Branišovicích. Vylíčil, jak byl svědkem okamžiků, kdy si jubilant zachraňoval život únikem z hořícího tanku.Některé události ze života druhoválečného veterána p. Antonína Sitaře jsme mohli vidět i na dobových fotografiích. Například při jeho účasti na slavnostním pochodu příslušníků 1. čs. Armádního sboru v Praze dne 17. května 1945.
       Jeho činy, životní postoje, jak bylo možné z jeho vyprávění vycítit zůstanou nejen pro nás v mnohém poučné, ale také zachovány.
      Přejeme p. Antonínu Sitařovi další příkladnou péči od své dcery paní Heleny Kurimaiové, další léta prožité v kruhu rodiny, spoustu zdraví, štěstí a spokojenosti s vědomím, že současná společnost na válečné hrdiny nezapomíná.foto_1 foto_2
foto_3 foto_4
foto_5                                                                                    Ing. Rozsíval
                                                                   Terénní pracovník péče o válečné veterány

                                                                                    redakčně upravil
                                                                                  mjr. Karel Kratochvíl


KVV Brno prohlubuje péči o válečné veterány.

Nový ředitel Krajského vojenského velitelství Brno

       podplukovník Ing. Radek Šedivý (do funkce ustanoven od 1. července 2008) rozhodl, osobně nebo prostřednictvím svého vyslaného zástupce navštívit válečné veterány a blahopřát jim k jejich významnému životnímu jubileu, neboť osobní kontakty při péči o válečné veterány jsou velmi důležité.
      Jedním z nich je pan Radomír HORÁK , válečný veterán, nositel osvědčení podle zákona 255/1946 Sb., i podle zákona 170/2002 Sb., člen partyzánské skupiny Jana Žižky z Trocnova, která bojovala za II. světové války na území bývalé Jugoslávie proti německým okupantům. Tento pán se 26. června 2008 dožil krásného věku 80 let a to v plné duševní i tělesné zdatnosti.
      Dne 8. července 2008 navštívila pana Horáka delegace vedená v zastoupení ředitele majorem Kratochvílem náčelníkem mobilizačního oddělení KVV Brno, vedoucím skupiny terénních pracovníku pro druhoválečné veterány KVV Brn panem plukovníkem v.v. Jánem Vitkem CSc., terénním pracovníkem pro oblast Znojmo panem Oldřichem Huškem, představiteli obecního úřadu v čele se starostou panem Šeinerem. Formální atmosféra okamžitě přerostla v družnou besedu. Major Kratochvíl předal osobní dopis ředitele KVV Brno a kytici, starosta obce Hostěradice dárkový koš. Pan Horák následně velmi poutavě vyprávěl o svém boji proti fašistům. Příjemnou atmosféru dokreslovalo pohodové rodinné zázemí, které mu vytvářely manželka a dcery.
      Při rozloučení pan Horák vřele poděkoval za důležitý moment pro něj i pro jeho rodinu. Osobní návštěva delegace a majora Kratochvíla byla vyjádřením poděkování, obdivem a úctou za vše, co ve svém životě učinil ve prospěch národa a vlasti.
      Delegace KVV Brno dále navštívila druhoválečnou veteránku paní Františku Hladíkovou (ročník 1925) také bydlištěm Hostěradice, která přes nemoc, byla velmi potěšena návštěvou. Paní Hladíková se vřele loučila s panem Huškem. Pan Hušek, jako terénní pracovník má navázán s paní Hladíkovou a s její rodinou úzký osobní kontakt.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_7 foto_8                                                                                    plukovník v.v. Ján Vitko, CSc.
                                                                   vedoucí skupiny terénních pracovníku pro druhoválečné veterány KVV Brno


Vojenské cvičení AZ ve dnech 7. – 8.6.2008

V souladu s Plánem činnosti KVV Brno

       se ve dnech 7. a 8.6.2008 uskutečnilo vojenské cvičení velitelského sboru příslušníků pěší roty AZ s cílem reálně zplánovat průběh a připravit řídící a výkazovou dokumentaci k provedení 7 denního (15.-21. září 2008) vyvedení pěší roty do prostoru VVP Libavá.
       K zabezpečení tohoto náročného úkolu bylo povoláno 11 příslušníků pěší roty AZ KVV Brno, 3 příslušníci byli na základě žádosti omluveni. Dobrovolně,bez nároku na finanční a jiné náležitosti, se zúčastnilo 7 příslušníků AZ (které z důvodu splnění zákonem 585/2004 Sb. stanoveného maximálního počtu odcvičených dnů v kalendářním roce nebylo možno povolat formou vojenského cvičení).

       Dne 7.6. 2008 po provedení prezentace (zabezpečil mjr. Kratochvíl a prap. Bc. DOMIK ) a vydání organizačních pokynů:

       - pracovní SKUPINA č. 1 se pod vedením příslušníka KVV Brno, náčelníka Operačního oddělení - mjr. Ing. VINKLERA, přesunula do prostoru VVP Libavá, kde provedla rekognoskaci prostorů, ve kterých bude v měsíci září prováděn výcvik pěší roty AZ KVV Brno. Současně byl proveden dohovor s obsluhou součinnostní střelnice k provedení bojových střeleb pěších čet AZ

       - pracovní SKUPINA č. 2 pod vedením příslušníka KVV Brno, náčelníka Oddělení logistiky - mjr. Ing. ŘEŽÁBKA, připravovala v posádce Brno podklady ke komplexnímu logistickému zabezpečení podzimního 7 denního vyvedení, včetně dokumentace výkonného praporčíka

       8.6. 2008 Dne pokračovali příslušníci AZ pod vedením kpt. v zál. Mgr. TRÁVNÍČKA a pod odborným dohledu a za metodické pomoci 3 VZP a 1 o.z. KVV Brno, v přípravě řídící dokumentace k provedení 7 denního podzimního vyvedení.
       Nelehkého stanoveného cíle se podařilo dosáhnout. Veškerá podkladová dokumentace byla ve stanoveném termínu obsahově zpracována a předána k provedení formálních úprav. Za aktivní přístup při plnění úkolů si všichni účastníci tohoto zaměstnání zaslouží pochvalu.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8                                                                        mjr. Ing. Pavel VINKLER
                                                                             N OOd KVV Brno


Město Libavá 5. června 2008

       Dne 5. června 2008 proběhlo celostátní setkání příslušníků VTNP – PTP s Armádou České republiky v Posádkovém domě armády ve Městě Libavá, za účasti významných představitelů AČR, římskokatolické církve a stání správy. Setkání se konalo u příležitosti 56. výročí vytvoření Pomocných technických praporů – Vojenských táborů nucených prací a 40. výročí založení Svazu PTP – VTNP. Celodenní program doprovázela Posádková hudba Olomouc.

       Setkání proběhlo podle následujícího programu :

             1. Přivítání účastníků v hlavním sále PDA
             2. Projevy čestných hostů
             3. Položení květinových darů k památníku PTP na náměstí Města Libavá
             4. Bohoslužba v kostele sv. Anny ve Staré Vodě
                  Mši svatou sloužili: - mons. Jan GRAUBNER arcibiskup olomoucký,
                                            - mons. František LOBKOWICZ biskup opavsko – ostravský,
                                             a zástupce biskupa brněnského.
             5. Projevy čestných hostů a funkcionářů VTNP – PTP
             6. Ukončení setkání

       Hlavní projev za AČR přednesl plk. gšt. VACULÍK náčelník štábu Společných sil. Za KVV Brno se setkání zúčastnil mjr. Karel KRATOCHVÍL, který předal Pamětní plaketu KVV Brno prvnímu místopředsedovi VTNP - PTP panu JUDr. Bohumíru DUFKOVI, za dlouholetou spolupráci s KVV Brno.
       Setkání probíhalo v kamarádském a přátelském ovzduší, ve znamení vzpomínek na kamarády. Domnívám se, že se v plné míře podařilo naplnit motto setkání : „Změnit hořké vzpomínky vlastního prožitku na vřelý vztah svobodného občana k Armádě České republiky. Společně se poklonit památce těch, kteří se dnešních dnů nedožili.“foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                        mjr. Karel Kratochvíl
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


Den dětí v Charvátské Nové Vsi :

Aktivní záloha KVV Brno na Dnu dětí v Charvátské Nové Vsi

      Ukázka bojových drilů, zadržení osoby, obsazení budovy, výstroj a výzbroj, ale i praktická pomoc při zajištění jednotlivých stanovišť branného dne, to byla konkrétní účast některých příslušníků pěší roty AZ KVV Brno a Československé obce legionářské - jednoty Valtice na branném dni u příležitosti Dne dětí pro žáky ZŠ v Charvátské Nové Vsi v pátek 30. května 2008.
      Tato škola spolupracuje se "záložáky" při každoroční organizaci Memoriálu plk. Josefa Černoty a čs. parašutistů (www.memorialcernota.eu) v Břeclavi. Materiálně zabezpečili tuto akci jednak samotní příslušníci "záloh" svým materiálem, ale také KVV Brno - mobilizační oddělení, které věnovalo např. velmi žádané papírové armádní čepice.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                  kpt. v zál. František TRÁVNÍČEK
                                                                           velitel roty AZ KVV Brno


VERNISÁŽ VÝSTAVY LÉTA ZKÁZY A NADĚJE 1914 -1918 ČEŠI A MORAVANÉ NA FRONTÁCH VELKÉ VÁLKY A VZNIK ČSR


27. května 2008 byla zahájena

      v Moravském Zemském muzeu výstava o I. světové válce a vzniku ČSR. Zahájení bylo provedeno v duchu historického koloritu roku 1914 což celé akci dodalo punc jedinečnosti.
      Po slavnostním zahájení ,kterého se zúčastnil mimo jiných významných hostů také generální konzul Slovenské republiky, si účastnici vernisáže mohli prohlédnout samotnou výstavu, která je připravena na vynikající profesionální úrovni a doporučují její shlédnutí všem zájemcům o vojenskou historii a nejenom jim.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                        mjr. Karel Kratochvíl
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


5. výročí úmrtí ppor. in. memoriam Pavla MAUERA


      Zamračené odpoledne v sobě odráželo stav v myslích a duších účastníků pietního shromáždění u hrobu ppor. in. memoriam Pavla MAUERA, vojáka Armády České republiky, který zemřel při plnění úkolů v misi „Trvalá svoboda“ na území Kuvajtu.

      Malou pietní vzpomínku na padlého vojáka uspořádalo Krajské vojenské velitelství Brno za účasti rodiny M auerovy, velitele 601. skupiny speciálních sil plk. gšt. Ing. Milana Kovandy, vybraných příslušníků skupiny speciálních sil, vedoucího kanceláře hejtmana Jihomoravského kraje pana Mgr. Jana Valouška, vedoucího organizačního úseku magistrátu statutárního města Brna pana JUDr. Rostislava Obrlíka, místostarostou Městské části Brno Nový Lískovec panemIng. Janem Privarčákem, delegace Československé obce legionářské vedené panem Ing. Jaroslavem Jarolímem a delegaci KVV Brno vedl mjr. Karel Kratochvíl.

       Program pietní vzpomínky :

             1. Fanfára k poctě státní vlajce
             2. Přivítání účastníků pietního shromáždění
             3. Vzpomínková řeč kamaráda
             4. Projev pana JUDr. Rostislava Orlíka
             5. Položení květinových darů
             6. Státní hymna České republiky
             7. Večerka

      Čestnou stráž u hrobu padlého vojáka zabezpečili vojáci aktivní zálohy – pěší roty AZ KVV Brno, kteří tímto způsobem vyjádřili svůj občanský postoj k jeho oběti.
      Slavnostní ráz celého shromáždění důstojně podbarvovaly tóny příslušníků posádkové hudby Olomouc za řízení kpt. Radomila Cílečka.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8                                                                        mjr. Karel Kratochvíl
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


Pohár osvobození 2008


Ve dnech 16. – 18. 5. 2008 proběhl ve VVP Březina v prostoru pěchotní střelnice 34. ročník mezinárodní střelecké soutěže pod záštitou ministryně obrany ČR „POHÁR OSVOBOZENÍ".


       Soutěžilo se v disciplínách:

                     - Střelba z velkorážní pistole na přesnost
                     - Bojová střelba velkorážní pistolí
                     - Střelba ze samopalu vz. 58
                     - Hod granátem na cíl
      Za KVV Brno se soutěže zúčastnilo dne 17. 5. 2008 družstvo VZP ve složení: mjr. Ing. Pavel VINKLER, prap. Ladislav KRAFKA, prap. Juraj DOMIK, prap. Ivan HLADÍK a družstvo AZ ve složení: nprap. Milan VYSTRČIL, rtm. Jiří STEHNO, rtm. Vlastimil MARŠA, svob. Jiří DUNAJ.

       Výsledky:

      Z celkového počtu 47 družstev získalo :

      - družstvo VZP KVV Brno 22 místo (976 bodů)
      - družstvo 241.roty AZ KVV Brno 12 místo (1053 bodů)

       Kompletní výsledky (včetně jednotlivých disciplín a jednotlivců) na www .army.cz v odkazu aktivní záloha.

      Po ukončení soutěže bylo ve večerních hodinách provedeno slavnostní vyhlášení vítězů kde medaile a pohár ministryně obrany ČR předal vítězům na základě rozhodnutí MO, které delegovalo tuto povinnost na KVV Brno v zastoupení za Ř KVV - mjr. Ing. Pavel VINKLER. ,foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                     mjr.Ing.Pavel VINKLER
                                                                   náčelník operačního oddelení


SLAVNOSTNÍ ULOŽENÍ PRSTI Z HROBU KPT. IN MEMORIAM OTAKARA JAROŠE HRDINY SOVĚTSKÉHO SVAZU POD PRAPOR JEDNOTKY AKTIVNÍCH ZÁLOH KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ BRNO :


Dne 9. května 2008

       v rámci oslav 63. výročí ukončení II. světové války proběhlo slavnostní uložení prsti z hrobu kpt. in memoriam Otakara JAROŠE hrdiny Sovětského svazu pod prapor jednotky aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Brno v budově KVV Brno na ulici Štefánikově. Prsť z hrobu odebral kpt. v zál. František TRÁVNÍČEK dne 7. března 2008 v Sokolově (Ukrajinská republika), kde se zúčastnil oslav 65. výročí uskutečnění této bitvy, jako člen vojenské delegace AČR.
      Slavnostního uložení se zúčastnila přímá účastnice těchto bojů paní pplk. LASTOVECKÁ, dále hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav JURÁNEK, zástupci společenských a občanských organizací Jihomoravského kraje.

       Akce měla následující program :
      • slavnostní fanfáry
      • předání hlášení zastupujícímu řediteli KVV Brno
      • zahájení programu
      • projev velitele roty aktivní zálohy
      • slavnostní uložení prsti
      • státní hymna České republiky

      Čestnou stráž zabezpečovali příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno a jednotky aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství.
      Slavnostní shromáždění bylo umocněno účastí přímé účastnice bojů o Sokolovo. Kpt. v zál František Trávníček ve svém projevu připomněl význam a neoddiskutovatelný příspěvek vojáků zahraničních armád na vzniku a obnově Československé republiky a také smysl uložení prsti pod prapor jednotky. Akce proběhla za zájmu hromadných sdělovacích prostředků. Po ukončení slavnostní části byli její účastníci pozváni na drobné občerstvení do klubových prostorů KVV Brno.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                        mjr. Karel Kratochvíl
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


VYVRCHOLENÍ OSLAV 63. VÝROČÍ UKONČENÍ II. SVĚTOVÉ VÁLKY NA ÚZEMÍ JIHOMORAVSKÉHO KRAJE PROBLĚHLO ZA ÚČASTI PŘÍSLUŠNÍKŮ KVV BRNO :7. KVĚTNA LETOVICE


U příležitosti 63. výročí ukončení II. světové války

        proběhla v Letovicích pietní vzpomínka na oběti tohoto nejtragičtějšího konfliktu lidských dějin. Vzpomínkové akce se mimo občanů města Letovic a okolí zúčastnili také zástupci partnerské školy z oblasti Brém z Německa , za Krajské vojenské velitelství Brno zúčastnil mjr. Karel KRATOCHVÍL.
       Program, jehož součástí byly slavnostní fanfáry, kladení věnců, recitace a státní hymna, se uskutečnil za krásného jarního podvečera na dvou místech, kde jsou uloženy ostatky obětí zvůle a násilí hudební doprovod místního orchestru ještě více umocnil dojem z této vzpomínkové akce.
       Pietní akt byl pořádám pod záštitou města Letovice a ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8


8. KVĚTNA BRNO – KOUNICOVY KOLEJE


8. května v 10,00

        slavnostní fanfáry zahájily pietní akt, který se konal u příležitosti ukončení II. světové války v objektu Kounicových kolejí. Akce se uskutečnila pod záštitou statutárního města Brna ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi.

               Akce měla následující program :
              • slavnostní fanfáry
              • zahájení programu
              • projev primátora města Brna
              • kladení kytic
              • státní hymna

       Čestnou stráž zabezpečovali příslušníci University obrany Brno.
       Vzpomínkového setkání se zúčastnili zástupci statutárního města Brno v čele s jeho primátorem panem Onderkou, zástupci konzulátů Ruské federace,Ukrajinské republiky a Slovenské republiky, zástupci politických stran, společenských a občanských organizací,za Krajské vojenské velitelství Brno zúčastnil mjr. Karel KRATOCHVÍL.

foto_9 foto_10 foto_11
foto_12 foto_13 foto_14
foto_15 foto_16


8. KVĚTNA ZNOJMO


U příležitosti 63.

       výročí ukončení II. světové války proběhl ve Znojmě pietní akt za účasti představitelů města, zástupců společenských a občanských organizací, za Krajské vojenské velitelství Brno zúčastnil kpt. Ing Jaroslav VESELÝ.

foto_22


9. KVĚTNA BRNO – MORAVSKÉ NÁMĚSTÍ


9. května v 10,00

        zahájil tiskový mluvčí Jihomoravského kraje pietní akt, který se konal u příležitosti ukončení II. světové války na Moravském náměstí. Pietní vzpomínku organizoval hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav JURÁNEK.

        Akce měla následující program :
              • zahájení programu
              • projev hejtmana
              • vystoupení zástupce pravoslavné církve
              • kladení kytic
              • státní hymny Ruské federace, Ukrajinské republiky, Slovenské republiky
              • státní hymna České republiky

       Čestnou stráž zabezpečovali příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno a jednotky aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství.
       Vzpomínkového setkání se zúčastnili zástupci Jihomoravského kraje v čele s hejtmanem panem Ing. S. JURÁNKEM, zástupci Ruské federace, Ukrajinské republiky a Slovenské republiky, konzulátů zástupci politických stran, společenských a občanských organizací, v čele delegace Krajského vojenského velitelství Brno byl pplk. Ing. Zdeněk HANKO.


foto_17 foto_18
foto_19 foto_20 foto_21                                                                        mjr. Karel Kratochvíl
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


63. výročí osvobození města Brna :


U příležitosti 63. výročí osvobození města Brna


          se dne 25.4.2008 na Čestném pohřebišti Ústředního hřbitova města Brna konal pietní akt, kterého se za Krajské vojenské velitelství Brno zúčastnil pplk. Ing. Zdeněk Hanko v doprovodu npor. Bc. Hany Bézové a prap. Bc. Juraje Domika.
          Program, jehož součástí byly slavnostní fanfáry, kladení věnců, čestná salva, recitace a státní hymna, se uskutečnil za mírného deště, který ještě více umocnil dojem z této vzpomínkové akce.
          Pietní akt byl pořádán pod záštitou statutárního města Brna a ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                        npor. Bc. Hana Bézová
                                                                   starší důstojník oddělení náboru


OŘECHOV 26.4.2008:


Oslava výročí bitvy o Ořechov duben 1945


          26.dubna 2008 si obyvatelé obce Ořechova připomněli na pohřebišti vojáků Rudé armády výročí osvobození své obce.
          Slavnostního shromáždění se zúčastnili představitelé konzulátů Ruské federace, Ukrajinské republiky, Hejtman Jihomoravského kraje pan Ing. Stanislav JURÁNEK, předseda poslaneckého klubu ČSSD pan Ivan HAŠEK, dále představitelé ostatních politických, občanských a společenských organizací Jihomoravského kraje.
          Delegaci krajského vojenského velitelství vedl mjr. Karel KRATOCHVÍL, dále v ní byli prap. Bc. Juraj DOMIK a příslušníci aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno rtm. v zál. Jiří MUSIL, rtn. v zál. Aleš JÍLEK a rtn. v zál. Aleš ŠEVČÍK. Vojáci jednotky AZ tvořili čestnou stráž u pomníku hrdinů.
          S hlavním projevem vystoupil kronikář obce Ořechov, který je zároveň jedním z pamětníků oněch slavných událostí, a proto velmi dobře a barvitě vylíčil průběh dubnových událostí roku 1945 a i období budování pohřebiště padlých vojáků Rudé armády. Za konzuláty Ruské federace a Ukrajinské republiky vyjádřil úctu padlým zástupce ruského konzulátu Alexej KOLMAKOV. S krátkými projevy vystoupili i představitelé ostatních politických, občanských a společenských stran a sdružení. Za armádu ČR vystoupil náčelník mobilizačního oddělení Krajského vojenského velitelství Brno mjr. Karel KRATOCHVÍL .
          Slavnostní průběh shromáždění velmi dobře dokresloval hudební doprovod posádkové hudby Olomouc, za řízení jejího velitele mjr. Ing. FORETA.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_1 foto_2
foto_3 foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8

                                                                       mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


Ve dnech 21.-22.4.2008 se uskutečnilo cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JmK „NÁKAZA“ :


Cvičení ,,NÁKAZA“

           bylo provedeno v souladu s § 17 zákona č. 239/2000 sb., o integrovaném záchranném systému, jako štábní cvičení vybraných složek IZS Jihomoravského kraje, krizového štábu Jihomoravského kraje, Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj a PANELU JMK.
          Téma cvičení:
           - činnost orgánů krizového řízení, složek IZS a dalších subjektů při řešení mimořádné události se simulovanou situací ,,Pozitivní případy aviární influenzy v Jihomoravském kraji“.

          Cíl cvičení:
           - procvičit činnost krizového štábu Jihomoravského kraje,
           - činnost orgánů Krajské veterinární správy pro Jihomoravský kraj,
           - činnost orgánů ochrany zdraví obyvatelstva,
           - činnost složek IZS včetně AČR,
           - činnost ZD Petřín, farma Stálky,
           - činnost PANELU NMO JMK k řešení otázek zabezpečení zasahujících složek.
           Úkoly cvičících:
           -vyrozumění orgánů a organizaci o situaci na území kraje,
           -informování obyvatelstva o prováděných veterinárních opatřeních,
           -ochrana zasahujících osob- ochrana zdraví obyvatel,
           -aktivace složek IZS, včetně sil a prostředků AČR, PANELU NMO JMK a dotčených subjektů,
           -vyhlášení krizového stavu ,,STAV NEBEZBEČÍ“.
           Průběh cvičení:
           V souladu s plánem provedení cvičení bylo dne 21. 4. 2008 p rovedeno zahájení cvičení, seznámení s námětem cvičení a provedena rekognoskace prostorů – drůbeží farma Stálky (okres Znojmo). Na závěr 1. dne cvičení byly specifikovány činnosti a úkoly jednotlivých základních i ostatních složek IZS JmK k zabezpečení likvidace ohniska nákazy „ptačí chřipky“ a následné asanační činnosti.
           Štábní cvičení orgánů krizového řízení a složek IZS JmK „NÁKAZA“ bylo oficiálně ukončeno dne 22. 4. 2008 ve 13.00 hodin.
           Jednotlivým účastníkům cvičení byly vydány úkoly k provedení aktualizace a doplnění typových, krizových a operačních plánů údaji získanými v rámci cvičení.
           Stanovené úkoly byly v plném rozsahu a ve stanoveném termínu splněny. Vzhledem k pouze „štábnímu“ charakteru nebyly vyžádané SaP AČR reálně nasazeny a nevznikly tak žádné náklady související s nasazením SaP AČR.
           Za KVV Brno se cvičení aktivně zúčastnil mjr.Ing. Pavel VINKLER, člen krizového štábu Jihomoravského kraje.

                                                                       pprap. Jiří MAŠEK
                                                                   tiskový mluvčí KVV Brno


VOJENSKÉ CVIČENÍ příslušníků pěší roty aktivních záloh AČR 14.-20.4.2008 :


V souladu s Plánem činnosti KVV Brno v roce 2008 se ve dnech 14.-20.4.2008


          uskutečnilo vojenské cvičení pěší roty AZ 241. strpr KVV Brno ve VVP Libavá. Cvičení absolvovalo celkem 40 příslušníků AZ z 61 povolaných. Na přípravě a zpracování stanovené výcvikové dokumentace a dalších materiálů se podíleli sami příslušníci AZ v rámci plánovaného dvoudenního vojenského cvičení k přípravě veškeré dokumentace na vyvedení (viz zpráva ze cvičení 9.-10.2. 2008).
          Tematicky bylo cvičení zaměřeno na zdokonalení a stmelení pěších družstev v rámci pěší čety z důvodu přípravy na úspěšné provedení bojových střeleb pěších čet, které se budou konat v rámci podzimního cvičení ve dnech 15.-21.9. 2008. Završí se tak tříletý cyklus přípravy jednotky AZ, která je připravována v souladu se zákonem č. 219/1999 Sb., O ozbrojených silách ČR, ke střežení objektů důležitých pro obranu státu, případně k plnění úkolů pořádkové služby jako posílení Policie ČR nebo v neposlední řadě k záchranným pracím při pohromách nebo jiných závažných situacích ohrožujících životy, zdraví, značné majetkové hodnoty nebo životní prostředí.
          V tradičně procvičované vševojskové přípravě (tj. ostré střelby z ručních zbraní – samopal vz.58, kulomet vz. 59, pistole vz. 82, hod obranným granátem URG-86) dosáhla rota výtečného a dobrého hodnocení.
          Cíle stanovené v zaměstnáních pro činnost pěší čety při hlídkování, prohledávání a přesunu neznámým terénem byly splněny beze zbytku. Za odbornou metodickou pomoc při výcviku děkujeme instruktorům z VÚ 5153 Přáslavice.
          Ke zvýšení atraktivity výcviku absolvovali všichni příslušníci pěší roty pod dohledem instruktorů z VÚ 2630 ve Vyškově, v rámci speciální tělesné přípravy, překonání BOJOVÉ DRÁHY (viz. fotodokumentace)
          V průběhu vojenského cvičení nedošlo ke škodám na majetku vojenské správy, veškerý zapůjčený materiál, zbraně a technika byly vráceny bez závad.
          Na závěr je možno konstatovat, že stanovených cílů bylo dosaženo a stanovené úkoly byly splněny bez nedostatků v požadovaném rozsahu. Organizačně a materiálně zabezpečili výcvik VZP KVV Brno, dále už prováděli a poskytovali pouze kontrolní a metodickou činnost při výcviku. Většinu zaměstnání si připravil a řídil velitelský sbor jednotky. Podařilo se tak položit větší důraz na zodpovědnost a samostatnost velení roty nejen při vedení zaměstnání, ale i při organizování činnosti příslušníků roty v souladu s denním řádem a zabezpečení všestranné logistické podpory jednotky.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7
foto_8 foto_9 foto_10

                                                                       mjr. Ing.Pavel VINKLER
                                                                   náčelník operačního oddělení KVV Brno


Oslavy výročí osvobození Ivančic u Brna:


18. dubna v odpoledních hodinách

           si občané Ivančic u Brna připomněli 63. výročí osvobození svého města. Pietní vzpomínka byla obohacena o vystoupení Posádkové hudby Tábor. Vzpomínkové setkání organizoval Městský úřad Ivančice a řada kulturních a společenských a politických organizací.
           S krátkým projevem, který občanům připomněl historický význam oněch událostí vystoupil starosta města pan. MUDr. Vojtěch ADAM. Krajské vojenské velitelství Brno na akci zastupoval mjr. Karel Kratochvíl, náčelník mobilizačního oddělení.
           Samotný pietní akt se odehrával u dvou pamětních desek a pomníku vojáků Rudé armády, které občanům připomínají hrdinství a oběti, jak vojáků Rudé armády tak i občanů Československé republiky z nichž jmenovitě připomínám tyto :
           páter Adolf Tesař, František Adam, Emil Šindelka, mjr. František Kopuletý, Hynek Růžička, Jan Fibich, Václav Procházka, Jan Haraš, Zdeněk Chudoba, Josef Sekerka.
           Samozřejmě, jsou to jen náhodně zvolení z dlouhé řady jmen která zaslouží nehynoucí úctu nás, kteří vzpomínáme jejich oběti. Zástupci všech organizací položili květinové dary u dvou pamětních desek a u pomníku osvoboditelům se všemi náležitými poctami.
           Krátký promenádní koncert Posádkové hudby ukončil oslavy osvobození Ivančic na Velkém náměstí. Na závěr koncertu zazněla světoznámá válečná polka, Vejvodova „Škoda lásky“.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12

                                                                           mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


Pietní akt u příležitosti 63. výročí osvobození města Břeclavi:


Dne 17. dubna 20008 se příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno


         npor . Bc. Hana Bézová a prap. Bc. Juraj Domik, zúčastnili Pietního aktu u příležitosti 63. výročí osvobození města Břeclavi. Připomínka významného dne proběhla v městském parku za účasti starosty Ing. Dymo Piškuly, zástupců Českého svazu bojovníků za svobodu, Československé obce legionářské a Klubu vojenské historie. Důstojný průběh pietního aktu podpořil program pěveckého sboru gymnázia v Břeclavi.

foto_1 foto_2 foto_3                                                                        npor. Bc. Hana Bézová
                                                                   starší důstojník oddělení náboru


Zaměstnáni ředitele KVV pro pracovníky krizového řízení Krajského úřadu JmK a obcí s rozšířenou působnosti :


         Dne 17.dubna 2008 proběhlo zaměstnání ředitele KVV pro pracovníky krizového řízení Krajského úřadu JmK a obcí s rozšířenou působnosti.


         Cílem zaměstnání byl poděkovat pracovníkům krizového řízení za velmi dobrou spolupráci s KVV Brno v roce 2007 a prvním čtvrtletí roku 2008 při naplňování úkolů vyplývajících ze zákonů, které se týkají zabezpečování úkolů obrany.
         Dalším cílem bylo seznámit jeho účastníky s :

           • Plánovanými organizačními změnami KVV Brno k 1.10.2008,
           • Transformaci vojenských záchranných útvarů AČR a s možnostmi ženijního vojska po provedené transformaci pří plnění úkolů v prospěch IZS,
           • Novými trendy v oblasti péče resortu MO o válečné veterány – postavení KVV při plnění tohoto úkolu,
           • Prohlubování spolupráce KVV Brno – KÚ JmK a ORP při realizaci zákona č.222/1999 Sb.;
           • Možnostmi využití Internetu při získávaní nových informací o dění v OS ČR,
           • Ukázkou výcviku jednotky AZ.
            Zaměstnání zahájil zastupující ředitel KVV Brno pplk.Ing.Zdeněk HANKO pak dále pokračovalo za řízení náčelníka mobilizačního oddělení mjr.Karla KRATOCHVILA.
           Shromáždění se skládalo z teoretické části a ukázky výcviku jednotky AZ KVV Brno na VVP Libavá. Ukázku komentoval řídicí cvičení mjr.Ing.Pavel VINKLER a velitel pěší roty AZ KVV Brno kpt.v zál. Mgr.František TRÁVNIČEK.
            Účastníci zaměstnáni uctili minutou ticha památku příslušníků „ Pracovně technických praporů“ u jejich pomníku v městě LIBAVÁ.

                                                                           mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12


Válečný veterán pan Stanislav SPÁČIL se dne 24. dubna 2008 dožívá 100 let :


Válečný veterán pan Stanislav SPÁČIL občan Křenovic se dne 24. dubna 2008 v plné životní síle dožívá 100 let.


         Mezi prvními gratulanty byli na přání rodiny oslavence dne 15. dubna příslušníci KVV Brno. U příležitosti oslavy tak významného životního jubilea se rozhodl ředitel KVV Brno ocenit odbojovou činnost jmenovaného udělením „Pamětní plakety KVV“.
         Ocenění mu v místě jeho bydliště předal spolu s drobným dárkem mjr. Karel KRATOCHVÍL, který byl vedoucím delegace KVV Brno. V delegaci byli dále pan Jiří VOJTĚŠEK, pan Ing. Ján VITKO, pan PaedDr. Karel ČVANČARA.
Jmenovaní s jubilantem strávili velmi příjemnou část dopoledne, ze které si odnesli celou řadu nezapomenutelných zážitků. Snad několik z mnoha – oslavenec zůstal po celý život sportovcem a láska ke sportu ho neopustila ani v tomto „pokročilém věku“ a jeho další koníčkem o kterém dokázal poutavě vyprávět byla a je láska k elektromotorům.
         Co oslavenci popřát ? Jen hodně a hodně zdraví štěstí a rodinou pohodu do dalších let.

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14

                                                                           mjr. Karel KRATOCHVÍL
                                                                   náčelník mobilizačního oddělení KVV Brno


ZÁLOŽÁKŮM ZAČAL TVRDÝ VÝCVIK


14. duben 2008         Příslušníci pěší roty aktivní zálohy Krajského vojenského velitelství Brno , nastoupili 14. dubna ráno do svého ubytovacího prostoru v Židenicích na Svatoplukově ulici v Brně. Po provedené prezentaci a nástupu, kde je přivítal zastupující ředitel KVV Brno pplk. Ing. Zdeněk Hanko, je přistavené autobusy odvezly do vojenského výcvikového prostoru na Libavé.
         Zde se podrobí tvrdému vojenskému výcviku, aby mohli v být případě potřeby nasazeni přímo do akce. Z náročného programu vybíráme:hod ostrým ručním granátem; překonávání bojové dráhy;zrychlený přesun neznámým terénem; výcvik ve střelbě z ručních zbraní; četa při průzkumu neznámého terénu a tak podobně. Tímto se připravují na plnění svého úkolu, jako je pomoc při živelních pohromách či ostraha objektů důležitých pro obranu státu v případě zhoršení bezpečnostní situace.
         Ve čtvrtek 17. dubna se části zaměstnání zúčastní také pracovnicí krizového řízení Krajského úřadu Jihomoravského kraje a obcí s rozšířenou působností.

                                                                 tiskový mluvčí KVV Brno
                                                                      pprap. Jiří MAŠEK


Udělení čestného odznaku štkpt. V Morávka příslušníkovi pěší roty AZ KVV Brno :


21. březen 1942 – 21. březen 2008         Co spojuje ona data ? Den, kdy kalendářně začíná Jaro, letos spojený s Velkým pátkem – nejvýznamnějším křesťanským svátkem, a ANO ještě jedna významná událost se váže k onomu dni 21. března 1942 padl hrdinou smrtí v boji proti gestapácké přesile na Prašném mostě štábní kapitán Václav MORÁVEK.
         Člověk vysokých morálních kvalit, jehož životní krédo by se dalo shrnout do jeho slov: „Věřím v Boha a ve své pistole“. Podle slov paní Remetové to byl člověk, který hledal útěchu v bibli – četl její verše a hledal v nich skrytý smysl – byl to zbožný člověk ne pro veřejnost, ale sám pro sebe. A právě o to slavnostnější ráz mělo v tento den předání čestných odznaků štkpt. Václava MORÁVKA z rukou prvního zástupce náčelníka Generálního štábu AČR generálporučíka Jaroslava Kolkuse v budově generálního štábu AČR a krátká pietní vzpomínka u jeho památníku na Prašném mostě.
         Mezi oceněnými byl z pěší roty KVV Brno rotný v záloze Martin Bělohoubek, který ocenění obdržel za vzorné plnění povinností příslušníka aktivní zálohy. Rotný v záloze Martin BĚLOHOUBEK je příslušníkem jednotky aktivní zálohy KVV Brno od 1. ledna 2004. Po celou dobu projevoval aktivní a iniciativní přístup k plnění všech úkolů. Při plnění zadaných úkolů prokazoval tvůrčí přístup. Jmenovaný voják v záloze taktéž aktivně pracuje v zastupitelstvu obce MIKULČICE ( okr. Hodonín).

        Čest padlému hrdinovi vzdal za KVV Brno i mjr. Karel Kratochvíl, který se zúčastnil krátkého pietního aktu u pomníku štkpt. V. Morávka na Prašném mostě.

Vzdání pocty štkpt. V. Morávkovi Vzdání pocty štkpt. V. Morávkovi
                                                                                                          zpracoval :

                                                                                               mjr. Karel KRATOCHVÍL

                                                                               KVV Brno – náčelník mobilizačního oddělení


Oslavy vstupu České republiky do NATO organizované KVV Brno a Krajským úřadem Jihomoravského kraje
        Porady hejtmana Jihomoravského kraje se starosty regionů Břeclavska a Hodonínska dne 12. března 2008 byly zahájeny slavnostním předáním „Pamětních plaket štábního kapitána Václava MORÁVKA“ a „Plaket KVV Brno“.

Předání mělo následující program :Program:

1. Zahájení hymnou NATO
2. Projev u příležitosti vstupu ČR do NATO                                                          mjr. KRATOCHVÍL
3. Vyhlášení rozkazu náčelníka Generálního štábu AČR                                           mjr. KRATOCHVÍL
4. Vyhlášení rozkazu ředitele KVV Brno                                                               mjr. KRATOCHVÍL
5. Předání pamětních plaket N GŠ AČR a Ř KVV Brno                                             Ing. JURÁNEK - hejtman JmK
                                                                                                                  mjr. KRATOCHVÍL
6. Ukončení státní hymnou České republiky

        Plakety náčelník GŠ AČR udělil vybraným zaměstnavatelům, jejichž zaměstnanci jsou příslušníky jednotky Aktivní zálohy KVV Brno,za podporu činnosti jednotky a za vytváření podmínek pro přípravu příslušníků této jednotky.
        Plakety ředitel KVV Brno udělil vybraným osobnostem Jihomoravského kraje za podporu činnosti jednotky Aktivním zálohy KVV Brno a za podíl na rozvoji vojenských historických tradic a za péči o válečné veterány na území kraje.

Ocenění občané JmK Náčelníkem generálního štábu AČR „Pamětní plaketou štkpt. Václava Morávka:

Lubomír VOŽDA – Fasom, s.r.o Břeclav
Ing. Josef FOLTÝN – ředitel Lignit Hodonín
Ing. Rudolf CHVÁLA – generální ředitel Ploma a.s. Hodonín

Ocenění občané JmK ředitelem KVV Brno „Plaketou ředitele KVV Brno:

Za podporu činnosti jednotky Aktivním zálohy KVV Brno:

Ing. Dymo PIŠKULA - starosta města Břeclav
Ing. Vilém VYHNÁLEK- vedoucí odboru životního prostředí města Břeclav

Za podíl na rozvoji vojenských historických tradic a za péči o válečné veterány na území kraje :

MVDr Lubor ŠIMEČEK -starosta města Hodonín
Ing. Jaromír Kozák - starosta obce Vlkoš
Ing. Martin BEDRAVA- starosta města Veselí nad Moravou


                                                                               zpracoval :

                                                                       mjr. Karel KRATOCHVÍL


Foto Břeclav:


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9


Foto Hodonín :


foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15
foto_16 foto_17 foto_18
foto_19 foto_20 foto_21


90. výročí bitvy u Bachmače :


Sobota 8. března 2008         V sobotu 8. března 2008 uspořádal ÚMČ Brno – Tuřany a Československá obec legionářská Brno 1. vzpomínkové setkání u příležitosti 90. výročí bitvy u Bachmače. Program byl zahájen položením kytic k pamětní desce na domě zdejšího rodáka arm. gen. Ludvíka Krejčího (*17. 8. 1890 - + 9. 2. 1972), u Bachmače velitele III. praporu 6. střeleckého pluku „Hanáckého“, a později v letech 1933 – 1939 náčelníka Hlavního štábu čs. branné moci. Odtud se účastníci přesunuli na zdejší hřbitov k jeho hrobu, a dále do kaple u kostela Zvěstování Panny Marie, která je zasvěcena místním rodákům, padlým v obou světových válkách. Následovalo pásmo přednášek a vystoupení v obřadní síni ÚMČ, doprovázené symbolickou výstavkou výstroje a výzbroje čs. legií na Rusi.
         Za KVV Brno se této akce zúčastnil autor výstavky nrtm. v zál. Petr Vacek.

plk. Ludvik_Krejči Omsk říjen 1919 plk.Krejči přebírá z rukou gen foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9

foto_10 foto_11NAVŠTĚVA VELITELE ROTY AZ KVV Brno v Sokolově ( Ukrajinská republika ) dne 7.3.2008 :


Sokolovo 2008 – oslavy 65.výročí bitvy         Lidský vděk a paměť je jak houpačka, zvláště vděk a paměť Čechů a Slováků. Před 65 lety, 8. března 1943, se uskutečnila u malé obce Sokolovo na řece Mža bitva 1.československého samostatného polního praporu proti jednotkám německého wehrmachtu. Českoslovenští vojáci, kteří v této své první bitvě obstáli se ctí, byli vyznamenáni nejen nejvyššími sovětskými, ale i československými vyznamenáními, po návratu do Československa se o nich psalo jako o hrdinech. V roce 1948 u příležitosti 5. výročí jim byla udělena Sokolovská pamětní medaile, stejně tak jako u příležitosti 30. výročí byla tehdejším legionářům udělena Zborovská a Bachmačská pamětní medaile. Později mnozí z přímých účastníků buď emigrovali nebo šli například bojovat dál za nový stát Izrael, někteří dosáhli vysokých vojenských funkcí v naší armádě. Mnozí z nich odešli do civilu nebo byli perzekuovaní. Postupně začali umírat buď na následky zranění nebo stářím a někdy bohužel i v zapomnění. Samotná bitva u Sokolova se v 50tých letech stala symbolem spolupráce mezi SSSR a Československem, ale obyčejní vojáci, kteří zde bojovali, ti byli opomíjeni a zapomínáni. V době Pražského jara se na ty obyčejné vojáky opět začalo konkrétně vzpomínat, v 70tých a 80tých letech to byla opět jen všeobecná ikona. Teprve těsně po změně režimu v roce 1989 se jejich osudy nepokřiveně dostávají zase na světlo světa. Zásluhou některých představitelů armády, Československé obce legionářské, ale také např. spisovatele Miroslava Brože, který více jak 45 let mapuje osudy nejen „sokolováků“, ale všech tzv. „svobodovců“. Ti jsou po více jak 50 letech povýšeni do zasloužených hodností, jsou jim alespoň udělena státní i resortní vyznamenání, jsou o nich psány články co vše museli prožít a často protrpět v osvobozené vlasti, jsou jim přiznány zasloužené důchody a je zlepšena starost o jejich zničené zdraví. Většina z nich se toho však nedožila. Uběhlo dalších deset let a opět jsou lidé, kteří vybojovali naši svobodu, v zapomnění. Jejich osudy již nejsou aktuální. Společnost má jiné problémy. Nezaměstnanost, špatné financování školství a zdravotnictví, rozbujelou byrokracii, vulgární politiky a všude přítomný bulvár. Pokud není něco na osudech našich válečných veteránů bulvárního, co by stálo za napsání do novin, společenská media, s výjimkou resortního armádního tisku, nemají většinou zájem o tom psát. A tak ve stínu slibu znovuzvoleného prezidenta, jenž tento slib podepsal platinovým perem - dárkem jedné soukromé firmy v hodnotě 1 milionu korun, ve stínu bulvární informace o první společné akci premiéra vlády s novou přítelkyní - neprovdanou matkou jeho syna, ve stínu informací o splněných snech při cestování našich herců a ikon současné doby do dalekých krajin, kam se obyčejný člověk s průměrnou mzdou sotva kdy dostane, ve stínu těchto aktuálních informací zcela zaniklo, že právě 8. března 2008 tomu bylo 65. let, co prvních více jak tisíc „čechoslováků“ se zapojilo do aktivního boje na východní frontě za osvobození Československa od německé okupace.

         „Chtěl bych poděkovat Armádě České republiky, nejen jejím představitelům, ale i těm bezejmenným pracovníkům ministerstva obrany a ambasády v Kyjevě, kteří naplánovali, zabezpečili a umožnili jedněm z posledních veteránů této bitvy se na místa bojů u Sokolova po 65 letech podívat. Měl jsem tu čest tam právě v ten den být s naší nejlepší „snajperkou“ za II. světové války Marií Ljalkovou-Lastoveckou při tom, kdy po 65 letech poprvé se dostala do míst, kde padli její kamarádi, kdy zde po 65 letech našla svou fotku v místní expozici Muzea bojového bratrství, aniž tušila, že zde tato fotografie je. Měl jsem tu čest poznat Alexandra Beera, tehdejšího velitele minometného roje, dnes místopředsedu Československé obce legionářské, Leopolda Vojtěchovského, střelce lehkého kulometu, velitele minometného družstva Bedřicha Seligera, Vlastu Pavlanovou - Vyhnánkovou - velitelku zdravotní hlídky, velitele telefonního roje Antonína Bukového, ale i další „sokolováky“ a „svobodovce“, Irenu Šmidtovou - Malinskou, drobnou zdravotnici od Dukly. Děkuji Vám, že jsem mohl být s Vámi v místech, kde jste před 65 lety bojovali za osvobození naší země. Necítíte se ani jeden z Vás hrdinou, spíše Vám toto označení vadí. Považovali jste to za naprosto přirozenou věc jít bojovat a dostat se zpátky domů. Pro mě a věřím, že i pro většinu mých kolegů z Aktivních záloh Armády České republiky, však hrdiny jste. Četli jsme o Vás v knihách a prožívali Vaše příběhy z bojů a netušili, že mezi námi žijete a mnohdy se Vám nedostává takového uznání a péče, jakou byste již tehdy zasluhovali. Děkuji Vám, že jsem Vás poznal. Vy jste pro nás hrdinové, vy obyčejní vojáci naší armády.“


                                                 kpt. v. z. Mgr. František Trávníček

                                                 velitel pěší roty 241. strpr AZ KVV Brno

Příslušníci Československé obce legionářské a váleční veteráni při návštěvě Sokolova v březnu 2008 plk. Marie Ljalková - Lastovecká (v bitvě u Sokolova naše nejlepší snajperka) Irena Šmidtová- Malinská, Vlasta Pavlanová - Vyhnáková, Marie Ljalková - Lastovecká - zdravotnice naší armády tzv. „Východní“ Pomník hrdinům Sovětského svazu „široninců“ u obce Taranovka, kteří týden zadržovali německou armádu a díky nimž 1. čs. samostatný polní prapor mohl zaujmout obranu na řece Mža v obci Sokolovo
plk. Leopold Vojtěchovský, tehdy střelec lehkého kulometu, při návštěvě míst rekonstrukce bojů 8. března 1943  Představitelé Československé obce legionářské plk. Alexander Beer s plk. Jindřichem Sittou při odebírání prsti z hrobu kpt. Otakara Jaroše a čs. vojáků v Sokolovu plk. v.v. Ing. Alexander Beer a kpt. v. z. Mgr. František Trávníček velitel pěší roty 241. strpr Aktivních záloh AČR při odebírání prsti z hrobu Otakara Jaroše v Sokolovu


158. výročí narození Tomáše Garrique Masaryka :


Břeclav 7. března 2008         V pátek 7. března 2008 ve 13,00 si u pomníku TG Masaryka v Břeclavi připomněli výročí jeho narození obyvatelé města a zástupci společenských organizací a politických stran a Armády České republiky.

         Vzpomínkové setkání zorganizovaly následující organizace : Město Břeclav, Společnost T.G.: Masaryka, Český svaz bojovníků za Svobodu, Československá obec legionářská, TJ Sokol a Junák. Za udržování historického povědomí a tradic naší státnosti jim patří vyslovit poděkování a uznání.

         Za Armádu České republiky se zúčastnili zástupci KVV Brno a to mjr. Karel Kratochvíl a prap. Hladík, za pěší rotu Aktivních záloh KVV Brno rtn. v zál. Aleš Ševčík a rtn. v zál. Jan Smoček. S krátkým projevem k odkazu díla zakladatele a prvního prezidenta Československé republiky vystoupil zástupce města Břeclav. Po položení květinových darů k soše zakladatele státu, bylo slavnostní shromáždění ukončeno státní hymnou České republiky.

        „Živ je ten kdo není zapomenut, a zapomenut není ten, na koho vzpomínáme ve svém srdci a duši!“II. REPREZENTAČNÍ PLES KRAJSKÉHO VOJENSKÉHO VELITELSTVÍ :


        Dne 29.února 2008 proběhl v prostorách klubu Univerzity obrany, Šumavská 4, II. REPREZENTAČNÍ PLES KVV BRNO.

        Plesu se zúčastnili příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno se svými manželkami, příslušníci pěší roty aktivních záloh KVV Brno se svými partnerkami a pozvaní hosté mezi, kterými byli i zástupci SR v čele s plk. v.v. Ing. Jozef KAVECKÝM s manželkou a další hosté.

        Po slavnostním zahájení ředitelem Krajského vojenského velitelství Brno, plk. gšt. Ing. Pavlem KANTOREM, jsme se podívali na úvodní taneční vystoupení skupiny stepu z taneční školy manželů Bartůňkových.

        Po tomto vystoupení se již nedočkavé páry vrhly do tanečního rytmu. Večer rychle ubíhal v družné zábavě a víru tance.

        Program plesu byl zpestřen malým ohňostrojem, který zabezpečila firma JAPEZ. Před losování překvapení ředitele KVV Brno nás pobavil půlnoční kankán a než jsme se vzpamatovali ples pomalu končil.

        Dlužno říci, že se ples vydařil, všichni zúčastnění byli spokojeni. Splnil svůj účel neformální zábavy a prohloubení mimopracovních vztahů mezi zaměstnanci KVV, jejich rodinnými příslušníky a příslušníky aktivních záloh KVV Brno i civilní veřejností.

         Jakým způsobem probíhala zábava všech účastníků plesu dokazuje přiložená série fotografií. Zde může každý posoudit sám jakým způsobem nálada gradovala :


Zahájení plesu Uvítání Uvítání 1 VIP hosté
Vystoupení Vystoupení 2 Vystoupení 3
Vystoupení 1 Tanec Tanec 1 Superstár SK TombolaOCENĚNÍ VÁLEČNÉHO VETERÁNA :


Válečný veterán Josef Malůšek převzal v den svých devadesátin vyznamenání         12. února 2008 odpoledne převzal válečný veterán z druhé světové války Josef Malůšek Záslužný kříž třetího stupně v prostorách Městského úřadu Veselí nad Moravou. Vojenské resortní vyznamenání mu bylo uděleno při příležitosti devadesátých narozenin, kterých se dožívá právě 12. února letošního roku.

         Záslužný kříž třetího stupně byl Josefu Malůškovi udělen na základě doporučení starosty města pana Ing. Martina Bedravy. „Myslím, že si ocenění rozhodně zaslouží. Určitě je svou odvahou a tím, jak se zachoval za druhé světové války, velkým vzorem pro všechny občany,“ uvedl starosta Martin Bedrava

         Záslužný kříž ministra obrany České republiky předal jubilantovi náčelník mobilizačního oddělení KVV v Brně major Karel Kratochvíl a pan Jiří Vojtěšek pracovník personální skupiny. Pan Josef Malůšek , svobodník ve výslužbě, svým občanským postojem k okupaci Československé republiky – přihlášením se do vojenského odboje ve druhé světové válce a svými občanskými postoji po jejím ukončení,rozhodně naplnil všechny kritéria pro jeho udělení.

        Při slavnostním aktu připomněl starosta města něco ze života posledního válečného veterána, který žije na území Veselí nad Moravou.

        Josef Malůšek se narodil 12. února 1918 v městské části Milokošť. Vyučil se zámečníkem a v roce 1939 pracoval ve Škodových závodech v Dubnici nad Váhom. Na Slovensku se dozvěděl, že se ve Francii tvoří Československá armáda. Rozhodl se uprchnout a podpořit nově vznikající armádu. Odjel do Budapešti, kde kontaktoval francouzský konzulát. Odsud v cestě do Francie pokračoval přes Bělehrad, řeckou Soluni, turecký Istanbul a Ankaru až do cílové stanice Marseille. Na frontu se dostal v květnu roku 1940. Zúčastnil se bojů na Seině a Loiře. V červnu jeho četa upadla do rukou nepřátelských vojsk. V červenci se mu podařilo ze zajetí uprchnout. Dostal se na demarkační čáru, kterou prošel díky pomoci Francouzů hladce.

        Zde byl demobilizován a odeslán do Maroka.Lodí přijel do Casablancy, odkud měl být převezen do Anglie. To se ale nakonec nestalo. Josef Malůšek byl v Marakeši zatknut a skončil v koncentráku. Poté musel pracovat na Sahaře při stavbě železnice. Pracoval zde až do vylodění Angličanů a Američanů.V roce 1943 se dostal do výcvikového střediska Československé armády v Anglii. Prošel tříměsíčním výcvikem a byl odeslán k brigádě, kde prošel tankovým výcvikem.

        Po důkladném vyzbrojení moderními zbraněmi se v červenci roku 1944 vylodil v Normandii ve Francii. „Nejprve jsme byli jako záloha první fronty a pak nám byl svěřen nový úkol obléhání Dunkerque. Obléhání trvalo několik měsíců až byl nepřítel donucen kapitulovat. Po dobytí pevnosti jsme za nějaký čas nastoupili přes Německo historickou cestu domů. Doufali jsme, že se zúčastníme bojů u nás doma, ale vzhledem k situaci, která nastala, nám to nebylo dovoleno, “ vzpomíná ve svých pamětech válečný veterán. Domů se vrátil po šesti letech 21. května 1945. „Bylo to dojemné. Líbali jsme drahou půdu a zdravili vztyčenou vlajku na hranicích. Slzy se nám draly do očí,“ vzpomíná Josef Malůšek.

        Po druhé světové válce se Josef Malůšek oženil a se ženou vychoval dceru. Až do důchodu jezdil s autobusem. Po osmačtyřicátém roce nechtěl jít s komunistickým proudem, proto byla rodina perzekuována. „Tatínka sice nezavřeli, ale já jsem nemohla vystudovat žádnou školu. Údajně jsem dostala tak špatný posudek z uličního výboru, že mě pak nevzali na žádnou školu. Celý život jsem proto musela manuálně pracovat,“ připomněla se slzami v očích dcera Antonie Hanáčková. Většinu vyznamenání a ocenění se proto také její tatínek dočkal až po revoluci v devětaosmdesátém roce.                        Fotografie jsou použity s laskavým svolením paní Lenky Fojtíkové tiskové mluvčí MěÚ Veselí nad Moravou


foto_1 foto_2 foto_3


Výcvik jednotky AZ ve dnech 9.-10.2.2008 :


         Ve dnech 9. – 10. února 2008 proběhl u KVV Brno výcvik velitelského sboru jednotky AZ 241. strpr KVV Brno . Tohoto zaměstnání se účastnilo 9 příslušníků AZ a 8 příslušníků VZP a o.z. KVV Brno.
         Cílem tohoto zaměstnání bylo provést rekognoskaci prostorů UVZ ve VVP Libavá, kde bude v měsíci dubnu 2008 probíhat výcvik jednotky AZ a dále zpracování veškeré dokumentace tohoto vyvedení.
         Cíle a úkoly zaměstnání byly splněny bez nedostatků v plném rozsahu, během zaměstnání nedošlo k problémům, škodám na majetku vojenské správy, ani úrazům.


foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7Memoriál plk. Josefa ČERNOTY :


         V souladu s ročním "Plánem činnosti Krajského vojenského velitelství Brno" proběhl ve dnech 11. a 12. ledna 2008 v Břeclavi, Valticích a okolí pod záštitou Ministryně obrany ČR - 2.ročník Memoriálu plk. Josefa ČERNOTY, zakladatele výsadkového vojska československé armády. Hlavním organizátorem této sportovně-vzpomínkové akce byl velitel pěší roty AZ 241.strpr KVV Brno, kpt. v zál. Mgr. František Trávníček a příslušníci této jednotky.

         Memoriálu se zúčastnilo celkem 23 družstev, z toho 15 družstev z řad aktivních záloh a 8 družstev tvořili vojáci z povolání. Všichni soutěžili v 5-ti disciplínách:
 • noční orientační závod,
 • zrychlený přesun spojený s překonáním lanových překážek,
 • hod granátem na cíl,
 • střelba ze Sa vz.61 a Pi. vz.82.,
 • na závěr štafetové plavání v krytém bazénu.
          Na zabezpečení hladkého průběhu všech soutěží se nemalou měrou podílelo KVV Brno ať už materiálně, organizačně (9 AZ, 8 VZP a 1 o.z.). Obdobně se podíleli i příslušníci 155. zpr. Bučovice a VP.

V kategorii AZ :

 • první místo - družstvo Bauxite rezervisté z polské Poznaně
 • druhé místo - družstvo Antimony z pěší roty 141. strpr KVV Liberec
 • třetí místo - družstvo Clay reprezentující rotu „Z“ 601. skupiny speciálních sil Prostějov.
 • družstvo AZ KVV Brno vybojovalo v silné konkurenci pěkné 5. pořadí.

V kategorii vojáků z povolání :

 • první místo - družstvo Tungsten z 43. výsadkového mechanizovaného praporu Chrudim
 • druhé místo - družstvo Bivouac ze 42. mechanizovaného praporu Tábor
 • třetí místo - družstvo Anthropoid ze 102. průzkumného praporu Prostějov
 • družstvo VZP KVV Brno ve složení :( kpt. Chladil, npor. Tomov, prap. Domik a prap. Hladík ) obsadilo celkové 7. místo.

         Podrobný přehled dosažených výsledků všech zúčastněných družstev (včetně časů, počtu zásahů apod.)je umístěn na domovských stránkách memoriálu plk. Josefa ČERNOTY:www.memorialcernota.eu.

          Slavnostního vyhodnocení a předání cen se zúčastnilo kromě všech soutěžících, rozhodčích a ostatních organizátorů také řada vzácných hostí,mimo jiné velitel 4. brn plk. Opata, plk. Joukl ze SpS a plk. v.v. Starý – předseda klubu výsadkových veteránů.

         Náročné soutěžní disciplíny prověřily nejen síly a schopnosti všech soutěžících, ale i organizátorů a je možno zodpovědně prohlásit,
že poslání této akce, tedy důstojné připomenutí odkazu plk. Černoty a čs. parašutistů, bylo naplněno nejen slovy, ale i činy.


          Nezbývá než vyslovit :

ZDAR dalšímu, již 3.ročníku memoriálu !!!foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8