Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2007 |                 

Poslední změna:


Archívní obrazová a textová informace o aktivitách KVV v roce 2007


Vzpomínková slavnost k 90. Výročí bitvy u Zborova - 2.7. 2007


     V pondělí 2.července 2007 uspořádalo město Blansko, Československá obec legionářská jednota Brno 2, Vojenské sdružení rehabilitovaných vzpomínkovou slavnost k 90. výročí bitvy u Zborova.
     Slavnost proběhla u jediného pomníku československého legionáře, který byl odhalen 13. července 1947 na počest 30. výročí bitvy u Zborova.

     Slavnosti se zúčastnili zástupci všech společenských, kulturních a politických sdružení Blanenska,delegaci hejtmanství Jihomoravského kraje vedl hejtman pan. Ing. Stanislav Juránek, který svojí přítomností dal najevo jaký význam přikládá vojenským tradicím ČR. Za AČR se vzpomínkové akce zúčastnili zástupci KVV Brno mjr. Karel Kratochvíl a prap. Lucie Vršecká a dále zástupce University obrany Brno.Celou vzpomínkovou slavnost moderovala starostka města Blansko paní PhDr. Jaroslava Králová.
     Akce proběhla za širokého zájmu občanů Blanenska.

Zborov 2.7. 1917


    Vítězství československých legionářů u ukrajinského Zborova mělo pro českou historii mimořádnou důležitost, dalece přesahující její význam vojenský. Stalo se předzvěstí vytvoření autonomních vojenských sborů Čechoslováků nejen v Rusku, ale i ve Francii a Itálii a dalo tak představitelům československého zahraničního odboje (T. G. Masarykovi, E. Benešovi a M. R. Štefánikovi) do ruky trumf v jejich boji za vznik samostatného Československa.
    Zborovská bitva se stala rozhodujícím impulsem pro uznání československé zahraniční akce v očích dohodových spojenců. Díky Zborovu vytvořený sbor pak svým zásahem o rok později napomohl celkovému vítězství dohodových mocností ve válce, když obsazením magistrály přerušil do té doby nepřetržitý proud německých a rakouskouherských zajatců z Ruska.
    Ruští legionáři tak napomohli neúspěchu posledního německého útoku a naši odbojoví představitelé již nemuseli uvažovat o minimu politických požadavků při jednáních se Spojenci. Když toto je logický konec popisu a významu naší nejslavnější bitvy, připojím ještě na závěr pozdější vzpomínku prezidenta T. G. Masaryka: „Zborovem zahájili jsme svou vojenskou akci, která nás postavila na roveň národům bojujícím. V době, kdy celý svět byl v poli, nemohli jsme se omezit na deklamace. A také vliv naší armády na politiku doma byl veliký a jistě rozhodující. Vděčná paměť bratřím zborovským, padlým i živoucím!“

Na závěr proto konstatuji : „Bez Zborova by nebyli Darney“mjr. Karel KRATOCHVÍLfoto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9VÝCVIK PĚŠÍ ROTY AZ KVV BRNO VE VVP LIBAVÁ - 18. – 24.6. 2007


     Ve dnech 18. – 24. června 2007 se v souladu s plánem činnosti na rok 2007 v prostoru VVP Libavá uskutečnilo vojenské cvičení pěší roty AZ 241. strpr KVV Brno.

    Hlavním cílem výcviku bylo připravit jednotku AZ ke splnění úkolu BOS v roce 2007 , zdokonalit a prověřit cvičící ve střelbě z ručních zbraní, prověřit a zdokonalit vševojskové a odborné dovednosti a znalosti.

    Cvičení bylo zahájeno předáním pamětních listů patronům pěší roty AZ (p.JUNÁK Zdeněk , p. Ing. MACKO Peter) .

Cvičení se zúčastnilo 37 příslušníků pěší roty.

foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10LETOS JIŽ PO DESÁTÉ - vzpomínkové setkání v obci Vlkoš – 17.6.2007


     K uctění památky padlých vojáků v boji za svobodu českého národa, uspořádala obec Vlokš – rodiště armádního generála Jana Sergeje Ingra , vzpomínkové setkání v den výročí jeho úmrtí.

Program vzpomínkové akce :


1. Setkání účastníků na obecní úřadě
2. Mše svatá v kostele Nanebevzetí Panny Marie sloužená vojenským kaplanem
3. Pietní akt u pamětní desky generála Ingra
4. Slavnostní oběd
5. Přátelské setkání s občany

     Delegaci AČR vedl náčelník štábu Velitelství sil Podpory a výcviku brigádní generál Ing. Radoslav ROTREKL , který přednesl projev v průběhu pietního aktu u pamětní desky generála Ingra. Za KVV Brno se vzpomínkového setkání zúčastnili mjr. Karel KRATOCHVÍL a prap. Lucie VRŠECKÁ. Dále se pietní vzpomínky zúčastnili celá řada představitelů společenských organizací, vojenských veteránů a vojenských důchodců. Setkání proběhlo ve velmi přátelské atmosféře.

                  mjr. Karel KRATOCHVÍL

foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6 foto_7 foto_8


DĚTSKÝ DEN - dne 26.5.2007


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4IV. SETKÁNÍ - VZPOMÍNKA NA PŘÍSLUŠNIKY PROTIFAŠISTICKÉHO ODBOJE - REŠICE - dne 26.5.2007


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6PIETNÍ AKT, VÝROČÍ UMRTÍ ppor.i.m.MAUER - dne 22.5.2007 v Brně


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6NÁVŠTĚVA DELEGACE RAKOUSKA U KVV BRNO - ve dnech 11.-12.5.2007


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10PRVNÍ REPREZENTAČNÍ PLES ŘEDITELE KVV KONANÝ DNE 9.3.2007


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14NÁVŠTĚVA DELEGACE KVV BRNO V RAKOUSKU VE DNECH 5.-7.3.2007


foto_2 foto_1 foto_1
foto_1 foto_1 foto_1
foto_1CVIČENÍ AZ u KVV Brno ve dnech 3. a 4. února 2007 :foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5


Memoriál plk. Josefa ČERNOTY dne 13.1.2007 v Břeclavi:


foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14