Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2009 |                  

Poslední změna:


Růže pro válečné veterány


        „ skláním se před statečností a obětavostí našich legionářů, československých bojovníků na všech frontách druhé světové války i domácího odboje, ale také příslušníků naší chemické jednotky v Perském zálivu a příslušníků Armády České republiky nasazených v mezinárodních mírových misích. Vzdávám čest hrdinství veteránů všech válek.“

                                                                    Roman Onderka


        90 let uplynulo od prvního Dne válečných veteránů, 9 růži bylo věnováno válečným veteránům dne 8.listopadu 2009 v Brně.

        Vojenská pec na chleba z 30-tých let minulého století rozvoněla vůní vojenského komisárku nedělní den na Malinovského náměstí v Brně, vojenská hudba AČR, historické prapory brněnských a bučovického vojenského útvarů z let první republiky, čestná stráž na schodech divadla v historických uniformách od Rakouska-Uherska, československých legií v Rusku, Itálii, Francii, uniformy prvorepublikových důstojníků a vojáků, československých jednotek v zahraničí za II. světové války, Brněnského městského střeleckého sboru. V rámci 90 výročí prvního Dne válečných veteránů se uskutečnilo v Mahenově divadle slavnostní odpoledne „Růže pro válečné veterány“.

        Skvělá atmosféra setkání žijících druhoválečných a novodobých byla umocněna vystoupením devíti osobností civilního i vojenského života, kteří předali svou růži jako vzpomínku a poděkování do kytice. Tato kytice spolu s věncem z vlčích máků – symbolu Dne válečných veteránů, pak bude 11.11.2009 umístěna na Ústředním hřbitově v Brně.

        Své umělecké mistrovství potvrdil i Orchestr lidových nástrojů Vojenského uměleckého souboru ONDRÁŠ, Yvetta Blanarovičová, Pěvecký sbor mužáků z Ostrovánek či Taneční škola manželů Bartůňkových z Brna.

        Celá akce se uskutečnila pod záštitou primátora statutárního města Brna Romana Onderky a ředitele vojenského zpravodajství generálporučíka Ing. Ondreje Páleníka za spoluorganizace Československé obce legionářské, Sdružení válečných veteránů, KVV Brna a dalších civilních a vojenských subjektů ve prospěch a na poděkování všem válečným veteránům.
foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2 foto_1 foto_2                                                                                Foto Olga Karaffová

Npor. letectva Štěpán KŮRKA - první padlý čs. voják II.světové války        2. září 1939 v polském Deblinu při náletu německé Luftwafe zahynul při bombardování místního letiště spolu s dalšími třemi čs. vojáky npor. letectva Štěpán KŮRKA. Získali tak smutné prvenství - první mrtví českoslovenští vojáci II. světové války, která byla zahájena den předtím napadením Polska nacistickým Německem.

        70 let poté si toto výročí u jeho hrobu v rodných Lužicích u Hodonína připomenuli zástupci obce, Československé obce legionářské, Krajského vojenského velitelství Brno, Aktivní zálohy KVV Brno, Klubu vojenské historie "Pětačtyřicítka" Brno, lužického Sokola a místní občané.

       Nadporučík letectva - letecký pozorovatel Štěpán Kůrka se jako dobrovolník přihlásil po registraci na čs. zastupitelském konzulátu v Krakově do polské armády. Skupina těchto vybraných dobrovolníků - letců byla odeslána na letiště do Deblina. Rodina zprávu o jeho smrti obdržela až v červnu 1945, kdy celou dobu doufali v jeho návrat. V roce 1947 byl in memoriam vyznamenán Čs. válečným křížem 1939 v roce 1991 jmenován do hodnosti plukovníka in memoriam.

       Po pietním aktu se v místní škole uskutečnila ukázka výstroje a výzbroje příslušníků čs. vojska na Středním Východě - tzv. "Tobruckých krys" zároveň s promítnutímnejnovějšího českého válečného filmu Václava Marhoula TOBRUK. Toto téma spolu s následnou besedou pro žáky místní Základní školy nebylo zvoleno náhodou - 7 občanů a rodáků z Lužic bylo prezentováno u čs. vojenských jednotek na Středním Východě.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6 foto_6                                                                                   Obecní úřad Lužice : Jana Líčeníková

                                                                                     Text: Mgr. František TRÁVNÍČEK

Archívní obrazová a textová informace o aktivitách KVV v roce 2009


Slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil a 5. výročí vzniku jednotky AZ KVV Brno


         Dne 30. 6. 2009 se uskutečnil u KVV Brno slavnostní nástup ke Dni ozbrojených sil, jehož součástí bylo také předání pamětních medailí im memoriam pozůstalým po padlých příslušnících AČR, udělení stuhy jednotce AZ ředitelem KVV Brno a plukovnicí v záloze Marií Lastoveckou, předání plaket spolupracujícím městům a organizacím a také předání pamětního listu příslušníkům aktivních záloh KVV Brno.

         Této slavnostní akce se zúčastnilo 46 příslušníků AZ KVV Brno, kteří od ředitele KVV Brno obdrželi pamětní list k 5. výročí založení jednotky AZ. Mezi hosty, kteří přijali pozvání byli mimo jiné starostové Jihomoravských měst a obcí, bývalý hejtman JMk Ing.Stanislav Juránek, čestný člen pěší roty AZ KVV Brno Zdeněk Junák, ředitel Krajského ředitelství HZS JmK plk. Ing. Zdeněk Vlkojan, náměstek ředitele pro logistiku Vojenské nemocnice Brno pplk. Ing. Viktor Hanáček, pplk. Ing. Pavel Horáček za Základnu neopravovaného materiálu Brno, Bohuslav Páral předseda ČsOL Brno 2 a mnoho dalších význačných hostů.

         Slavnostní akt byl ukončen státní hymnou a všichni hosté byli pozvání na malé pohoštění.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_3 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14                                                                                     TM KVV Brno

Putovní pohár ČsOL a ředitele KVV Brno - "Zborovský závod branné zdatnosti 2009"


           2. července 1917 se uskutečnila bitva u Zborova, kde poprvé jako samostatný vojenský celek - československá střelecká brigáda, vystoupili na východní frontě československé legie. Za první republiky byl tento den slaven jako významný vojenský svátek. Po 92 letech si tento významný den našich vojenských dějin připomenuli 24. června 2009 v Bučovicích uskutečněním 1. ročníku "Zborovského závodu branné zdatnosti" pro žáky Základních škol v rámci Jihomoravského kraje.

           Déšť, rozbahněný terén, nadšení a touha vyhrát. Běh, střelba ze vzduchové pušky, překonání překážek, hod granátem zvládlo nejlépe družstvo dvou dívek a dvou chlapců - žáků ze Základních škol Hodonín, které krom věcných cen, medailí a poháru za první místo získalo i Putovní pohár, druhé skončilo družstvo z Boskovic a pohár za třetí místo si odvezlo družstvo z Újezda u Kyjova.

           Organizátorem celé akce byla Československá obec legionářská, Krajské vojenské velitelství Brno a 74. lehký motorizovaný prapor Bučovice, který celou akci doprovodil ukázkou techniky, výstroje a výzbroje.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15
foto_16 foto_17                                              Text a foto: Mgr. František Trávníček – terénní pracovník pro válečné veterány KVV Brno

6. výročí úmrtí ppor. in. memoriam Pavla MAUERA

         Malou pietní vzpomínku na padlého vojáka u hrobu ppor. in. memoriam Pavla MAUERA, vojáka Armády České republiky, který zemřel při plnění úkolů v misi „Trvalá svoboda“ na území Kuvajtu, uspořádalo Krajské vojenské velitelství Brno za účasti vybraných příslušníků skupiny speciálních sil a delegace KVV Brno, kterou vedl kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ.foto_1 foto_2
foto_3 foto_3                                                                                     kpt.Ing.Jaroslav VESELÝ

Brněnské zálohy poprvé cvičili s bojovým útvarem         V dosavadní historii činnosti AZ byla spolupráce s bojovými útvary většinou založena na neformálních dohodách. Novinkou letošního výcviku Aktivních záloh je uzavření patronátních dohod s bojovým útvarem v daném regionu, se kterým je navázána spolupráce především v oblasti společného výcviku. Takovouto dohodu uzavřelo v únoru ve Vyškově Krajské vojenské velitelství Brno se 74. lehkým motorizovaným praporem z Bučovic.

         Důkazem, že tato spolupráce není jen na papíře se o víkendu 15. až 17. května stalo první společné cvičení velitelského sboru pěší roty "Plukovníka Františka KOPULETÉHO" AZ KVV Brno a 74.lmopr Bučovice ve VVP Libavá.

        Třídenní společný výcvik byl zaměřen na výstavbu "Materiální humanitární základny", způsob jejího provozu a střežení jednotkou AZ, vojenský výcvik velitelského sboru v bojových drilech.

        Cvičení se zúčastnili především velitelé družstev a čet tak, aby získané znalosti a zkušenosti mohli využít ve výcviku zbytku pěší roty při podzimním cvičení v rámci Boleslavské hradby. Vzájemné poznání obou útvarů, splněné úkoly vyvedení se do budoucna stávají dobrými základy pro další spolupráci mezi pěší rotou AZ KVV Brno a 74.lmopr Bučovice.


foto_1 foto_1 foto_1
foto_1 foto_1 foto_1
foto_1

                                                                                         Foto a text
                                                               kpt. Mgr. František Trávníček, velitel pěší roty AZ KVV Brno


Oslava Dne vítězství

            Dne 8. 5. 2009 byl u KVV Brno proveden slavnostní nástup při příležitosti 64. výročí Dne vítězství. Po přivítání pozvaných hostů ředitelem KVV Brno plk. Ing. Radkem ŠEDIVÝM a krátkém projevu o významu Dne vítězství, byl jmenován do hodnosti plukovníka v záloze pplk. v zál. doc. Ing. Miroslav JANOŠEK, CSc., příslušník UO Brno. Slavnostní nástup byl ukončen státní hymnou.

            Pozvaní hosté, Mája DOČKALOVÁ účastnice boje za národní osvobození a plk. doc. Ing. Miroslav JANOŠEK, CSc., na klubu KVV Brno přednesli krátký projev a na závěr byl promítnut dokumentární film „Cesta domů po 45. letech“ o působení ČS vojáků v armádách spojenců v době 2. světové války.

foto_1 foto_2
foto_3 foto_4                                                                                     TM KVV Brno

Nejstarší válečný veterán a válečná veteránka mají dohromady 190 let          K vzácnému setkání došlo 23.dubna 2009 v Křenovicích u Vyškova. Své významné jubileum oslavil 101letý příslušník domácího odboje za II.světové války Stanislav Spáčil ve společnosti nejstarší „frontové“ válečné veteránky žijící v Brně p. plk. Marie Lastovecké. Došlo tak ke vzpomínkám nejen na dobu válečnou, ale především neformální setkání nejstarších válečných veteránů jižní Moravy, které bylo zajištěno a zprostředkováno díky podpoře ředitele Krajského vojenského velitelství Brno plk. Ing. Radka Šedivého a práci terénních pracovníků pro válečné veterány KVV Brno.

           StanislavSpáčil zažil jak císaře Rakouska-Uherska, tak všechny prezidenty Československé republiky později České republiky. Základní prezenční službu v roce 1928 vykonával u 43. ppl v Brně – Židenicích, z tohoto období také zavzpomínalna tehdejšího kpt. Františka KOPULETÉHO, jehož jméno v roce 2008 přijali příslušníci pěší roty AZ KVV Brno do svého čestného názvu. Za války po vykonaných sabotážích byl při jedné z nich zraněn a do nemocnice na druhý den pro něj přijelo brněnské gestapo. Večer předtím byl na lůžku vyměněn s jiným těžce zraněným pacientem nemocnice, který během noci zemřel, nad postelí zůstala jmenovka s původním jménem a Stanislav Spáčil tak byl prohlášen za mrtvého. To mu zachránilo život, který pak do konce války strávil pod cizím jménem ve Zlíně.

           Marie Lastovecká-Ljalková je původem z Volyně a po přijetí do československého vojska v Buzuluku prošla celou bojovou cestu od Sokolova až do Prahy. U Sokolova bojovala jako naše jediná snajperka, později působila jako řidička sanitky u našich tankistů, což si připomene i příští týden v rámci oslav Ostravské operace, kde byla tanková brigáda nasazena v roce 1945 k osvobození tohoto významného strategického města. Po válce se podílela na výstavbě vojenského zdravotnictví v Olomouci a v Brně.

          Přestože oba dva nejstarší váleční veteráni jižní Moravy sečtou dohromady 190 let, mají oba dva nesmírnou chuť do života, kterou svým vyprávěním, vzpomínkami a životními zkušenostmi nezištně dávají svému okolí. Jejich životní osudy jsou tak i živou kronikou minulého století, které bylo poznamenáno dvěma světovými válkamifoto_1 foto_2 foto_1 foto_2                                              Text a foto: Mgr. František Trávníček – terénní pracovník pro válečné veterány KVV Brno

1.dubna 2009

Aktiv ředitele KVV Brno s vojenskými důchodci, rehabilitovanými a válečnými veterány II. světové války

       V rámci péče o vojenské důchodce a válečné veterány se uskutečnil na Posádkovém domě armády ve Vyškově aktiv ředitele KVV Brno pro Kluby vojenských důchodců, Vojenské sdružení rehabilitovaných a válečné veterány. Součástí slavnostního odpoledne, které podpořili svou osobní záštitou hejtman Jihomoravského kraje Mgr. Michal Hašek a primátor Statutárního města Brna Roman Onderka, bylo především předání Pamětních listů oceněným osobnostem klubů vojenských důchodců, VSR a taktéž blahopřání přítomnému válečnému veteránu Stanislavu Spáčilovi, který v měsíci dubnu oslaví 101 let.

       Přítomní vojenští důchodci ocenili hlavně skutečnost, že měli možnost se sejít a vyměnitzkušenosti z činnosti i s jinými kluby a mnohdy zde došlo i k setkání po dlouhých letech bývalých spolupracovníků z útvarů AČR v minulosti zrušených.

       Význam aktivu podpořili přítomní představitelé místních samospráv jednotlivých obcí a kraje,kde působí KVD a svým posledním vystoupením mezi vojenskými důchodci i Vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ, který se ve svém hudebním vystoupení střídal s Bigbandem Ústřední hudby Praha.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                           Foto: Dana SLABÁ

                                                                                     Text: Mgr. František TRÁVNÍČEK

Memoriál plk. J. Černoty a čs. parašutistů již má svou tradici

       Příznivým počasím, skvělými výkony, stabilně vysokou účastí většinyjednotek A ČR z řad profesionálů i aktivních záloh, mezinárodním zastoupením družstva reservistů z Polska, kvalitní rozhodčí, dobrá organizace, cenné odznaky absolventů memoriálu, tím vším se vyznačoval již III. ročník Memoriálu plk. Josefa Černoty a čs. parašutistů.

      Zakreslení taktické situace do mapy, určování siluet bojové techniky, jistota ruky, lehy-sedy kliky, plavání družstev na 800 m v krytém bazénu, střelba z ručních zbraní, zrychlený přesun se zátěží na 10 km, hod granátem vleže, první pomoc – to vše zvládli účastníci 17 čtyřčlenných družstev během 20 hodin soutěže.

      Putovní pohár pro vítěze v kategorii „Profesionálové“ převzalo od čestné členky pěší roty „Plukovníka Františka KOPULETÉHO“ AZ KVV Brno, jediné československé “snajperky“, plk. Marie Lastovecké družstvo 102. pzpr – tpzr Prostějov, které tak vystřídalo na pomyslném trůnu letos druhé družstvo ze 43. vmpr Chrudim. Třetí skončili nováčci memoriálu ze 44.lmopr Jindřichův Hradec.

      V mezinárodní kategorii „Armádních záloh“ loňští vítězové z „Klubu źolnierz SNAJPER“ Poznaň (Polsko) skončili až třetí, když na druhém místě se umístilo družstvo AZ KVV Pardubice a vítězem se stala Rota Z 601.skss Prostějov. Družstvo pořádající pěší roty AZ KVV Brno skončilo čtvrté.

      Tento dnes již tradiční memoriál se konal v předvečer 70. výročí 15. března 1939, kdy po okupaci rozbitého Československa přes Polsko nebo Balkán odešlo do zahraničí mnoho československých občanů, kteří vstoupili do čs. zahraniční armády v Polsku, později ve Francii, SSSR, Blízkém východě nebo Velké Británii.Byli mezi nimi i břeclavští občané a rodáci František Pavelka, Ludvík Cupal, František Kobzík a Josef Černota, kteří po absolvování výcviku byli vysazeni jako parašutisté paraskupin PERCENTAGE, TIN, CARBON a WOLFRAM na území okupované vlasti.

      Poděkování patří všem pořadatelům z řad pěší roty „Plukovníka Františka KOPULETÉHO“ AZ KVV Brno, ale také VÚ Bučovice, Přáslavice, VLRZ Vyškov a KVV Brno.

       IV.ročník se bude konat opět za rok v lednu 2010.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5
foto_3 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10
foto_11 foto_12 foto_13 foto_14 foto_15
foto_16 foto_17 foto_18 foto_19 foto_20             Text: František Trávníček, pěší rota „Plukovníka Františka KOPULETÉHO“ AZ KVV Brno
             Foto: Ondřej Skypala a Jindřich Černý

12. 3. 2009

Slavnostní připomenutí desátého výročí od rozšíření NATO

       Krajské vojenské velitelství si připomnělo desáté výročí “prvního rozšíření NATO“ od konce studené války.
       Při příležitosti 10. výročí přistoupení ČR k Severoatlantické smlouvě (1999) byl na klubu KVV, proveden slavnostní nástup příslušníků KVV a pozvaných hostů.
       Po úvodním slovu Zástupce ředitele podplukovníka Ing. Petra ŘEBÍČKA, byli všichni přítomní seznámení s obsahem „Otevřeného dopisu NGŠ AČR k 10. výročí vstupu České republiky do NATO“ a dále byly předneseny příspěvky jednotlivých hostů.
       Po přednesení příspěvků byly promítnuty filmy z účasti AČR na misích a na závěr obdrželi všichni účastnici „ Pamětní listy“.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                     TM KVV Brno
Slavnostní otevření výstavy přibližujíci život Českých vojáků v Afghánistánu

     V předvečer oslav desetiletého výročí vstupu České republiky do NATO byla ve Znojmě otevřena výstava fotografií „Armáda ČR ve výcviku a zahraničních misích“. Výstavu pořádá Krajské vojenské velitelství Brno, město Znojmo, Vojenské sdružení rehabilitovaných a Československá obec legionářská.
      Znojmo je první zastávkou putovní výstavy s fotografiemi z afghánské mise naší armády. Návštěvníci výstavy se díky autentickým fotografiím mohou seznámit s každodenním životem českých vojáků v prostředí Afghánistánu.
     Autorem fotografií je Daniel Hlaváč, který se jako voják zúčastnil několika zahraničních misí. Nejčastějším tématem jeho fotografií je vojenský výcvik, zahraniční mise a běžný život vojáků a místního civilního obyvatelstva.
     Více jak 50 černobílých fotografií je doplněno prezentacemi z výcviku a účasti i v dalších zahraničních misích.
     Veřejnost si výstavu může přijít prohlédnout do velkého sálu bývalého okresního úřadu na náměstí Armády denně mimo víkendu od 9.00 do 17.00 hodin až do 23. března.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                     TM KVV BrnoAktiv ředitele Krajského vojenského velitelství a vojenských důchodců k problematice stravování v posádce Brno

      Dne 25.2.2009 se uskutečnil v Dělnickém domě, Jamborova 65 Brno, aktiv ředitele KVV Brno se stravovanými vojenskými důchodci.
                Aktiv řídil:                 plk. Ing. Radek ŠEDIVÝ – ředitel KVV Brno
                dále se zúčastnili:      plk . gšt. Ing. Josef TROJAN – velitel posádky Brno
                pracovníci KVV Brno:  o.z. Jiří VOJTĚŠEK, Mgr. František TRÁVNÍČEK
       Tématem aktivu bylo řešení problematiky stravování vojenských důchodců ve stravovacích zařízeních v Brně. V úvodu vystoupil ředitel KVV Brno plk. Ing. Radek ŠEDIVÝ, který ve svém referátu seznámil a podrobně rozebral způsoby a možnosti poskytovaných služeb ze strany KVV Brno stravovaným vojenským důchodcům.
     Dále oznámil vojenským důchodcům, že dnem 1. března 2009 si každý stravovaný vojenských důchodce může vybrat v jakém stravovacím zařízení se chce stravovat.
     Odborný personalista p.Vojtěšek seznámil přítomné s rozkazem MO č. 22/2005 o vojenském závodním stravování. Dále bylo poukázáno na nestandardní jednání některých vojenských důchodců z řad stravovaných. Jedná se především o neohlášený odběr stravy ve dvou stravovacích zařízeních souběžně a zvláště přečerpánístanoveného limitu počtů odebraných obědů.
     V následné diskusi vystoupilo 14 vojenských důchodců, kteří ve svých příspěvcích v převážné míře iniciovali podněty spojené se zlepšením podmínek k výdeji stravy ve stravovacím zařízení UO Brno.
     Dále vystoupil plk. gšt. Ing. TROJAN, velitel posádky Brno, který reagoval na některá vystoupení voj. důchodců a oznámil jim, že vznesené věcné připomínky a podněty bude tlumočit vedení UO Brno, aby byla sjednána náprava.
     Na závěr aktivu byla vojenským důchodcům označena průkazka opravňující k odběru stravy razítkem vybraného stravovacího zařízení, aby nedocházelo k souběžnému čerpání u dvou stravovacích zařízení.
     Aktivu se zúčastnilo 110 stravovaných vojenských důchodců.

foto_1


Slavnostní vyhodnocení roku 2008 u KVV Brno

                Dne 10. února 2009 na KVV Brno bylo provedeno slavnostní vyhodnocení splnění úkolů roku 2008. Vyhodnocení řídil Zástupce ředitele KVV pplk. Ing. ŘEBÍČEK Petr.
                Vedoucí oddělení ve svých vystoupeních rozebrali plnění rozhodujících úkolů roku 2008. Součástí vyhodnocení bylo i předání zkušeností z ukončeného roku 2008.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                     TM KVV Brno

Výcvik pěších rot aktivních záloh KVV                 Ve dnech 4. a 5. února 2009 se na Velitelství výcviku - Vojenské akademie ve Vyškově uskutečnilo setkání k výcviku pěších rot aktivních záloh krajských vojenských velitelství.
                Jednání řídil zástupce velitele sil podpory brigádní generál Radoslav Rotrekl. Účastnili se jej zástupci Ministerstva obrany ČR, velitelství sil podpory, ředitelé krajských vojenských velitelství a jejich zástupci zabývající se problematikou výcviku pěších rot aktivních záloh.
                Součástí jednání bylo vyhodnocení a předání zkušeností ukončeného tříletého výcvikového cyklu. Na základě námětů z vystoupení účastníků jednání byly stanoveny priority a úkoly ke zkvalitnění výcviku pěších rot aktivních záloh ve druhém výcvikovém cyklu v letech 2009 - 2011.
                V závěru druhého dne jednání byly za účasti velitele společných sil generálmajora Hynka Blaška, velitele Velitelství výcviku - Vojenské akademie Vyškov a velitelů brigád společných sil, slavnostně podepsány Smlouvy o partnerství mezi řediteli krajských vojenských velitelství a vybranými útvary a zařízeními společných sil. Smlouvy jsou zaměřeny na oblast vzájemné spolupráce při výcviku pěších rot aktivních záloh a nábory do AČR.

                 Partnerským útvarem Krajského vojenského velitelství Brno je 74. lmopr Bučovice.

foto_1 foto_2 foto_1 foto_2                                                                                     TM KVV Brno


Slavnostní otevření Komunikačního a informačního centra        Za přítomnosti Hejtmana JmK, zástupců AČR a pozvaných hostů jsme v pondělí 12. ledna 2009 slavnostně otevřeli KIC v prostorách KVV Brno Štefánikova 53a.
        Po slavnostním nástupu příslušníků KVV, příslušníků jednotky AZ a pozvaných hostů na nádvoří jsme se přesunuli do prostor nově otevřeného KIC. Zde pan ředitel spolu s panem Starostou Mě Č Brno Židenice přestřihli pásku a umožnili tím vstup do nově zrekonstruovaných prostor komunikačního a informačního centra. Toto bude sloužit široké občanské veřejnosti pro jednání s velitelstvím.

1 2 3
4 5 6
7 8 9