Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2011 |                 

Poslední změna:

Dne 11. listopadu 2011 – proběhly oslavy Dne válečných veteránů na teritoriu Jihomoravského kraje.

          Příslušníci KVV Brno se zúčastnili těchto oslav na Ústředním hřbitově v Brně, Brně – Medlánkách, Brně - Rooseveltova ulice, Břeclavi, Bučovicích, Blansku, Hodoníně a Znojmě, kde položili kytice a věnovali tichou vzpomínku nejen žijícím veteránům ale i těm, kteří položili svůj život ve válečných konfliktech. Pietní akty proběhly za účasti představitelů měst, občanských sdružení, válečných veteránů a místních občanů.Břeclav:

foto_1 foto_2 foto_3

                                                                                                  Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Brno - Rooseveltova ulice:

         Ve čtvrtek 17. 11. 2011 v 9.00 hodin v Brně se u Pomníku tří odbojů v Rooseveltově ulici, před budovou soudu uskutečnilo slavnostní shromáždění u příležitosti Dne boje za svobodu a demokracii za účasti primátora R. Onderky, zástupců státní správy, KVV Brno, hostů a veřejnosti.

foto_4                                                                                                  Foto a text mjr. Ing. Martin BLECHA


Znojmo:

foto_1 foto_2 foto_3


93. výročí vzniku samostatného československého státu


         Připomněli jsme si 93. výročí vzniku samostatného československého státu dne 28. října 2011 na slavnostním shromáždění na Komenského náměstí 2 v Brně. Akce proběhla pod záštitou statutárního města Brna a ve spolupráci s kulturními a společenskými organizacemi. Hlavní projev přednesl primátor města Brna Bc. Roman Onderka, MBA. Přítomna této události byla i vojenská hudba Olomouc, která ukončila slavnostní program státní hymnou.
          Příslušníci Krajského vojenského velitelství Brno se toho dne zúčastnili i jiných slavnostních shromáždění na území Jihomoravského kraje, kde položili kytice k pomníkům pro nás v tak významný den.foto_1 foto_2
foto_3 foto_4                                                                                                            Foto a text : mjr. Ing. Radomír KINC

Vídeň


         Ve dnech 14. a 15.10.2011 se konal ve Vídni další ročník mezinárodní střelecké soutěže pro vojska NATO pořádané poddůstojnickou školou UOGW Vídeň. O vysoké úrovni tohoto prestižního závodu svědčí každoroční vysoká účast několika set střelců z různých zemí.V soutěžích družstev se utkalo na padesát tříčlenných družstev a v soutěžích jednotlivců téměř dvěstěpadesát střelců z Rakouska, Německa, Polska, Švýcarska, Norska, a samozřejmě z České republiky.
         Již tradičně se závodu účastnilo střelecké družstvo roty AZ plk. Františka Kopuletého KVV Brno ve složení nrtm. v zál. Jiří Stehno, čet. v zál. Bc. Radovan Kaděra a rtm. v zál. Jiří Dunaj.

         I přes lehké zaváháni v disciplíně útočná puška skvěle zabojovali a v další disciplíně hodu granátem se opět dostali do předních pozic. V následném vyhodnocení skončili na velmi kvalitním šestém místě. V letošní velmi silné konkurenci opravdu hezký výsledek. V sobotu v soutěžích jednotlivců se našim střelcům dařilo na výbornou. Všichni tři splnili velmi přísná kritéria pro získání střeleckých výkonnostních tříd a získali zlaté odznaky za disciplínu útočná puška. V disciplíně pistole nrtm. v zál. Jiří Stehno a čet. v zál. Bc. Radovan Kaděra zlaté odznaky a rtm. v zál. Jiří Dunaj odznak bronzový.

         Největším úspěchem a překvapením bylo celkové umístění v soutěži jednotlivců, kde čet. v zál. Bc. Radovan Kaděra dokázal dosáhnout na místo nejvyšší. Celkovým nástřelem 95 bodů ze sta možných v útočné pušce a 74 bodů z osmdesáti možných v pistoli získal pohár a třetí místo v soutěži jednotlivců, čímž skvěle navázal na předchozí úspěchy nrtm. v záloze Jiřího Stehna.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                            Foto a text čet. v zál. Bc. Radovan KADĚRA

Krajský přebor Vojenského sdružení rehabilitovaných


               Dne 14. 10. 2011 se střelecké družstvo KVV Brno ve složení mjr. Ing. Radomír KINC, prap. Ladislav KRAFKA a prap. Ing. Alan CHLADIL zúčastnilo Krajského přeboru Vojenského sdružení rehabilitovaných pod záštitou hejtmana Jihomoravského kraje a ředitele KVV Brno ve střelbě z pistole na střelnici v Prosiměřicích.
               Střelby na 25 metrů se celkem zúčastnilo 22 družstev. mjr. Ing. Radomír KINC získal 1. místo v kategorii „Střelec celebrita“.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5                                                                                                              Foto a text prap. Ing. Alan CHLADIL

Vojenské cvičení pěší roty AZ ve VVP Březina


           Ve dnech 7.-9.10.2011 proběhlo Vojenské cvičení pěší roty AZ konané ve VVP Březina. Podzimního cvičení se zúčastnilo 33 příslušníků pěší roty (32 mužů a 1 žena). Cílem cvičení byl prohloubit vědomosti a praktické dovednosti jednotlivců v taktické, spojovací, topografické a zdravotnické přípravě a v činnosti na KPM. Přes nepřízeň počasí byly cíle cvičení splněny. Nemalou mírou se na plnění úkolů cvičení podílela skupina 7 instruktorů ze 74. lmopr Bučovice.
           Na závěr cvičení bylo provedeno předání děkovného listu za dlouholetou činnost v jednotce pěší roty AZ KVV Brno nrtm. Jiřímu STEHNOVI, který letos ukončil působení v této jednotce.foto_2 foto_3 foto_4 foto_5
foto_6 foto_7 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6 foto_7

                                                                                                            Foto a text kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ

Dětský den Jihomoravského kraje

         V sobotu 17.9.2011 proběhl v areálu Univerzitního kampusu v Brně-Bohunicích 1. ročník Dětského dne Jihomoravského kraje pod záštitou a za osobní účasti hejtmana Jihomoravského kraje JUDr. Michala Haška.
         Pro děti bylo partnery akce, mezi které patřily všechny složky Integrovaného záchranného systému a také Krajské vojenské velitelství Brno, připraveno velké množství her a soutěží. Součástí zábavného odpoledne bylo rovněž několik ukázek z činnosti Policie ČR, Zdravotnické záchranné služby a Hasičského záchranného sboru.
         Krajské vojenské velitelství Brno zajistilo ukázku ručních zbraní, speciální výstroje a také obrněného vozidla Pandur a zároveň mělo na této akci svůj stánek s drobnými dárky pro děti.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4                                                                                              Foto a text prap. Emil KAMENSKÝ

Dne 14.9.2011 jsme uctili památku a položili kytici ke hrobu


         podporučíka i. m. Luďka SEVERY v Měníně. Současně jsme zavzpomínali, že je tomu již 9 let co zahynul náš kamarád na území bývalé Jugoslávie. Zúčastnil se zahraniční mise v zemi, kde probíhal válečný konflikt a on neváhal položit i svůj život.

         Čest jeho památce !foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                  Text a foto : mjr. Ing. Radomír KINC

Dne 3. 8. 2011 v 17. 00 hodin jsme si připomněli vzpomínkou 16. let od úmrtí podporučíka i. m. Luďka ZEMANA,

         který zahynul při plnění svých vojenských povinností na území bývalé Jugoslávie. Pietní akt se uskutečnil před radnicí na Masarykově náměstí v Hodoníně. V programu přednesli svoje projevy starosta města Hodonín a ředitel KVV Brno. Následně pak proběhlo položení věnců a kytic k pamětní desce v prostoru radnice.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                  Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

BITVA U ZBLOVIC


              Již po páté se konala dne 23.7 2011 za účasti 18 klubů vojenské historie z ČR poblíž obce Zblovice (okr. Znojmo) tzv. „Bitva u Zblovic“. Tyto kluby předvedly ukázku výcviku, taktické bitvy za použití historické techniky, zbraní a munice mezi Rudou armádou a Německou armádou na východní frontě v období druhé světové války.
               Oddělení náboru KVV Brno se aktivně podílelo na propagaci AČR vytvořením prezentačního místa, kde byly podávány informace o možnosti uplatnění v profesionální armádě a případně zájmu předány informační a propagační materiály. Vyjma 150 účinkujících se ukázky zúčastnilo asi na 500 diváků z místního regionu a okolí.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9 foto_10                                                                                                            Foto a text : mjr. Ing. Radomír KINC

Ve dnech 15.-17.6.2011 navštívila delegace KVV Brno


          pod vedením pplk. Ing. Františka HEIDEKERA Vojenské velitelství Dolního Rakouska v St. Pölten. Návštěvy se také zúčastnili delegace z KVV Jihlava, Českých Budějovic a Vojenského velitelství Horního Rakouska. V rámci výměny zkušeností byly řešeny otázky z oblasti krizového řízení, krizových situací mezinárodního rozsahu, nástupu záloh a spolupráce v rámci příhraničního styku.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15                                                                                                            Foto a text kpt.Ing. Jaroslav VESELÝ

Jako každoročně i letos proběhly v obci Vlkoš tzv. „Vlkošské dny vojenských tradic“


           ,které se konaly 11. - 12. 6. 2011. V neděli 12. 6. 2011 jsme se zúčastnili pietní aktu a položení kytice k uctění památky 55. výročí úmrtí generála Sergeje Jana Ingra u jeho pamětní desky na budově obecního úřadu - významného rodáka obce, Ministra národní obrany exilové vlády v Londýně.
           Součástí vzpomínkové akce byla slavnostnímše za padlé vojíny ve světových válkách v kostele Nanebevzetí Panny Marie, kterou celebroval vojenský kaplan. Pietnímu aktu byla přítomna i vojenská hudba Olomouc.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7

                                                                                                            Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

V rámci dětského víkendu dne 4. 6. 2011 proběhl v Oslavanech „Branný den dětí a mládeže“,


          kde jsme provedli náborovou aktivitu s cílem popularizace AČR na veřejnosti, zvýšit její prestiž a informovat návštěvníky o možnostech uplatnění v profesionální armádě a v jednotce aktivních záloh (AZ). K zabezpečení náborové aktivity bylo pro lepší orientaci zájemců vytvořeno prezentační místo, kde byly umístěny propagační předměty, brožury, letáky AČR a jednotky AZ.
          Dále se této akce zúčastnili příslušníci jednotky AZ KVV Brno pod vedením podpraporčíka Vladimíra ŠIROKÉHO a to formou ukázek zbraní a výcviku jednotky při zadržení narušitele. Dětského víkendu se dále účastnily složky Policie ČR, HZS JmK a zásahová jednotka SDH Oslavany.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                                                              Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Ve dnech 20.- 27.5.2011 proběhlo ve VVP Libavá plánované vojenské cvičení pěší roty AZ KVV Brno.

         Jako každý rok se i letos příslušníci pěší roty AZ KVV Brno zúčastnili vojenského cvičení s cílem prohloubit teoretické znalosti a praktické dovednosti při taktických činnostech, střelbách z ručních zbraní, plnění úkolů spojených s přípravou a provedením bojových střeleb pěších čet a v neposlední řadě zvýšit fyzickou zdatnost a psychickou odolnost.
         Velký podíl na plnění úkolů cvičení měla skupina instruktorů 74. lmopr z Bučovic, kterou vedl rtn. Radoslav Sokola.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4 foto_5
foto_6 foto_7 foto_8 foto_9 foto_10
foto_11 foto_12 foto_13 foto_14 foto_15
foto_16 foto_17 foto_18 foto_19 foto_20
foto_21 foto_22 foto_23 foto_24 foto_25
foto_26 foto_27 foto_28 foto_29 foto_30
foto_31 foto_32 foto_33 foto_34 foto_35
foto_36 foto_37 foto_38 foto_39 foto_40
foto_41 foto_42 foto_43 foto_44 foto_45
foto_46 foto_47 foto_48 foto_49 foto_50
foto_51 foto_53 foto_54 foto_55 foto_56
foto_57 foto_58 foto_59 foto_60 foto_61
foto_62 foto_63 foto_64 foto_65 foto_66
foto_67 foto_68 foto_69 foto_70 foto_71
foto_72 foto_73 foto_74 foto_75 foto_76
foto_77 foto_78 foto_79 foto_80 foto_81
foto_82 foto_83                                                                                      Foto a text kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ

V obci Tetčice jsme se zúčastnili dne 21. května 2011


          odhalení pamětní desky ku příležitosti 100 let od narození místního rodáka plk. gšt. Ing. Josefa KEJDY. Slavnostní akce a odhalení pamětní desky proběhlo před obecním úřadem za přítomnosti starosty a vedení obce, válečných veteránů ČsOL, Českého svazu bojovníků za svobodu, zástupců klubu vojenské historiea místních občanů. Celé děnídále provázelo otevření autentického vojenského stanového tábora, ukázky techniky klubu vojenské historie, projekce filmů legionářských tradic a výstava fotografií.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_1 foto_2
foto_3 foto_4 foto_4                                                                                Text a foto : mjr. Ing. Radomír KINC

22. května to bude již 8 let,

           co tragicky zahynul na území Iráku podporučík im memoriam Pavel MAUER. Jeho památku jsme uctili pietním aktem v pátek 20.5. 2011 v 11.00 hodin na Ústředním hřbitově v Brně. Za účasti blízké rodiny, velitele VÚ 8280 Prostějov a zástupce KVV Brno jsme položili kytice u jeho hrobu.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                  Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Znojmo si připomnělo 66. výročí konce 2. světové války


         Představitelé města, zástupce ruského konzulátu, zástupci armády a politických stran a spolků, členové sdružení veteránů uctili v neděli 8. května na Městském hřbitově ve Znojmě památku obětí války.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                            Foto a text : www.znojmocity.cz

Dne 8. 5. 2011 ve 14.00 hodin proběhl pietní akt na Moravském náměstí v Brně


        u pomníku Rudé armády, který se uskutečnil při příležitosti 66. výročí ukončení II. světové války za přítomnosti vedoucích představitelů města Brna, zástupců Ruské federace, ředitele KVV Brno a občanské veřejnosti. Pietnímu aktu byla přítomna i vojenská hudba Olomouc.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                            Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Dne 6. 5. 2011 jsme položili květiny u památníku Obětem světových válek


...na náměstí Odboje v Brně – Medlánkách společně se zástupci městské části.foto_1 foto_2 foto_3      Současně téhož dne jsme se zúčastnili pietního shromáždění a položení kytice u příležitosti ukončení II. světové války u památníku „Letkyně“ v Miroslavi. Slavnosti byli přítomni členové rady města, pracovníci konzulátu Ruské federace v Brně, váleční veteráni a občanská veřejnost.

foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9                                                                                                            Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Dne 28. 4. 2011 jsme se zúčastnili slavnostního setkání při příležitosti konání oslav 66. výročí osvobození města Kyjov.


        Setkání proběhlo na Pietním aktu u památníku Obětem světových válek u Klvaňova gymnázia, kde jsme položili kytici. Přítomni byli představitelé vedení města, zájmových organizací a občané města Kyjov. Součástí této události bylo i vystoupení vojenské hudby Olomouc.foto_1 foto_2
foto_3 foto_4                                                                                                              Foto a text mjr. Ing. Radomír KINC

Dne 26.4.2011 jsme si připomněli 66. Výročí osvobození města Brna.

          Na pietním aktu byli přítomni významní představitelé stání správy a samosprávy. Příslušníci KVV položili kytici u hrobu padlých vojáků na Ústředním hřbitově v Brně.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                      Foto a text prap. Mgr. Petr HÁJEK

V měsících březnu a dubnu 2011 proběhla vojenská cvičení příslušníků pěší roty AZ.


             Březnové cvičení bylo především zaměřeno na kontroluvýstrojního materiálu jednotlivce a vystrojení nových příslušníků pěší roty.

             Cílem vojenského cvičení v měsíci dubnu bylo provedení rekognoskace prostorů, dopracování dokumentace, teoretické přípravy velitelského sboru pěší roty AZ na vedení a řízení praktických zaměstnání při výcviku pěší roty ve dnech 20.5.-27.5.2011 ve VVP Libavá se zaměřením na přípravu a provedení bojových střeleb čet.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4                                                                                Text : prap. Mgr. Petr HÁJEK

V sobotu 9. dubna 2011 jsme si připomněli 100. výročí narození genpor. Františka Peřiny.

         Za přítomnosti Hejtmana JmK, velitele vzdušných sil AČR a dalších vážených hostů, kteří položili květiny na jeho hrobě v rodných Morkůvkách. Po pietním aktu na hřbitově jsme navštívili muzeum věnované životu pana genpor. Peřiny.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                                  Foto a text prap. Mgr. Petr HÁJEK

Zasedání Rady vojenských důchodců s ředitelem KVV Brno


          Dne 11. února 2011 se v prostorách KVV Brno uskutečnilo zasedání Rady vojenských důchodců s ředitelem KVV Brno. Zasedání bylo rozšířeno o předsedy klubů vojenských důchodců působících v územním obvodu KVV Brno. Za KVV Brno se zúčastnili ředitel plk. Ing. Miroslav ZELINKA, zástupce ředitele pplk. Ing. František HEIDEKER, o.z. Jiří VOJTĚŠEK, prap. Bc. Ondřej FIALA a prap. Roman JANČIAR.

         Rada vojenských důchodců byla seznámena s přiděleným limitem FKSP a limitem finančních prostředků z rozpočtu pro VD rehabilitované na rok 2011, schválila :
„Zásady“ jejich čerpání v roce v roce 2011 a postup při jejich dílčích plnění.                    odkaz na ztažení dokumentu    (*.doc, 419 kB)         

          Dále byli přítomní seznámeni s novinkami v legislativě související s péčí o vojenské důchodce a rehabilitované v působnosti Ministerstva obrany.


                                                                                                         text o.z. Jiří VOJTĚŠEK

další informace na
podstrance:                     Působnost KVV na teritorii JmK/       Vojenští důchodci –         pro jeji zobrazení klikni zde


ID_1.jpg, 11kB

Příslušníci AZ KVV Brno máte možnost získat vstupenky na 11. Mezinárodní veletrh obranné a bezpečnostní techniky IDET 2011, který se koná ve dnech 10. - 13. Května 2011.


       Vstupenka opravňuje k bezplatnému vjezdu a parkování vozidla v areálu výstaviště. Přepravu a pracovní volno (dovolenou) k účasti řeší každý voják v AZ individuálně bez povolání na vojenské cvičení. Závazné požadavky na vstupenky lze zasílát jen do 2.5.2011.

       Oznámení o možnosti účasti a vstupenkách jsou k dispozici zveřejněny na http://www.army.cz/Výcvik
       Podrobné pokyny organizátorů veletrhu, včetně schématu jsou uveřejněny na http://www.army.cz.


       Vstupenky pro příslušníky AZ KVV Brno řešit formou požadavku na KVV Brno, emailového spojení: kvv.brno@army.cz , nebo na telefonním čísle 973 444 057 a 973 444 032.

                                                                                                               Kontaktní osoba za KVV kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ