Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2014 |                 

Poslední změna:

Slavnostní předání Cen Jihomoravského kraje


      Jihomoravský kraj každým rokem uděluje Ceny Jihomoravského kraje významným osobnostem, které se zasloužili o rozvoj našeho kraje, přispěli svou činností k jeho reprezentaci, dobrému jménu a věhlasu.
      Letošní ceny byly laureátům slavnostně předány hejtmanem Jihomoravského kraje, panem Michalem Haškem, v úterý 2. 12. 2014 v 17.30 hod. v prostorách zámku v Mikulově za přítomnosti presidenta České republiky, pana Miloše Zemana, který je třídenní návštěvě Jihomoravského kraje.
      Oceněni byli rovněž příslušníci IZS medailemi Jihomoravského kraje za svoji práci při zářiových sesuvech v obcích Strachotín, Horní Věstonice a Bulhary.
      Na průběhu zahajovacího ceremoniálu se také podíleli příslušníci Krajského vojenského velitelství.
      Večer byl ukončen společenským setkáním zúčastněných za hudebního doprovodu VUS Ondráš.foto_1 foto_2 foto_3

                                                                                                  Text : plk. Ing. Luděk LACINA

Slavnostní odhalení pomníku obětem válek a gen. Bočkovi


       Dne 16. listopadu 2014 ve 14 hod. se uskutečnilo v obci Sivice slavnostní odhalení pomníku obětem válek a místnímu rodákovi, armádnímu generálu Bohumilu Bočkovi.
       Slavnostní akt proběhl za přítomnosti hostů politického a občanského života, stejně jako za širokého zájmu občanů obce. Za všechny bych rád jmenoval náměstka hejtmana JMK pana Stanislava Juránka a starostku obce Sivice paní Marii Kousalovou.
       Celá akce zapadala do kontextu vzpomínkových akcí k 100. výročí zahájení I. Světové války a oslav Dne veteránů dne 11. listopadu, jež probíhaly v tomto období na celém území Jihomoravského kraje.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7
foto_8 foto_9 foto_10 foto_11                                                                                                  Text: plk. Ing. Luděk LACINA

Pietní shromáždění k 75. výročí událostí 17. Listopadu 1939 a uzavření českých vysokých škol


      Dne 13. listopadu 2014 v 15:00 hod. se v Kounicových kolejích uskutečnilo pietní shromáždění k 75. Výročí tragických událostí 17. listopadu 1939, uzavření českých vysokých škol a počátku nacistické perzekuce české inteligence.
      První část pietního aktu se uskutečnila na nádvoří Kounicových kolejí – v místech tehdejšího nacistického popraviště, kde byly poleženy květiny zástupců přítomných organizací.
      Druhá část proběhla v pamětní síni Kounicových kolejí, kde pronesli své projevy i ministr školství pan Chládek a hejtman Jihomoravského kraje p. Hašek. Zazněly zde i vzpomínky pamětníků oněch událostí.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6
foto_7 foto_8 foto_9
foto_10 foto_11 foto_12                                                                                                  Text: plk. Ing. Luděk LACINA


Vojenské cvičení roty AZ – kurz KOMANDO.


       Ve dnech 22.-24.10 a 26.-30.10.2014 se příslušníci roty AZ KVV Brno zúčastnili vojenskéhocvičení v prostoru VVP Březina.
       Hlavním cílem cvičení bylo jednak působení jako opoziční jednotka v kurzu KOMANDO, ale také prohloubení znalostí a dovedností při taktických činnostech, které lze využít při dalších vojenských cvičení roty AZ.
       Intenzivní výcvik příslušníků roty AZ byl prováděn i v době mimo potřeby kurzu v jednotlivých druzích příprav - taktické, střelecké, ženijní, topografické a zdravotnické, ale také například v navádění dělostřelecké podpory na zjištěné cíle. Stanovené úkoly byly plněny ve spolupráci s instruktory kurzu KOMANDO.
       Příslušníci cvičícíjednotky AZ splnili stanovené úkoly výtečně, za což se jim dostalo poděkování od velitele kurzu KOMANDO.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                                               Foto a text : plk.Ing. Luděk LACINA


Generál Petr Pavel zahájil v Brně 2. ročník charitativní akce You Dream We Run 2014


          Náčelník Generálního štábu AČR armádní generál Petr Pavel spolu s primátorem statutárního města Brna Romanem Onderkou a ředitelem Krajského vojenského velitelství Brno plukovníkem Ing. Luďkem Lacinou 26.9.2014 odpoledne v brněnském městském parku Lužánky zahájili charitativní akci You Dream We Run 2014, jejímž cílem bylo podpořit děti s poruchou autistického spektra. Druhý ročník akce pořádalo Krajské vojenské velitelství Brno ve spolupráci s komunitním centrem Modrá beruška.

         Náplní charitativní akce byl 24hodinový štafetový běh, jehož se mohly účastnit ucelené týmy nebo jednotlivci v rámci otevřeného družstva. Nešlo přitom o závod, smysl této aktivity byl především společenský – každý z účastníků a podporovatelů totiž zakoupením trička s logem akce přispěl k uskutečnění hlavního cíle – splnění snu pěti dětem postiženým autismem.
         „Děkuji všem organizátorům i účastníkům za dostatek ochoty udělat nezištně něco pro druhé, protože v současné době to rozhodně není samozřejmostí,“ uvedl při zahájení běhu armádní generál Petr Pavel a bezprostředně poté se sám postavil na start.
         Charitativní akce You Dream We Run 2014 proběhla v rámci projektu Brno – zdravé město. „Chceme v co nejširším spektru ukázat život dětí s autistickou poruchou a být si aspoň chvíli vzájemně lidsky o něco blíž s těmi, kteří nedostali do vínku zdraví jako my,“ uvedl další z cílů akce člen organizačního výboru plukovník LuděkLacina, ředitel pořádajícího krajského vojenského velitelství. Příjemnou atmosféru pro běžce i diváky pomáhal navodit doprovodný kulturní program, jehož součástí byla také vystoupení Vojenského uměleckého souboru Ondráš.

         Sny pěti dětí, které byly vylosovány před akcí, ať už měly podobu cesty k moři, osobního počítače či jinou, se podařilo splnit a bezprostředně po ukončení štafetového běhu, při slavnostním ukončení jim byly také předány.

         Závěrem chci poděkovat jménem pořadatelů za podporu VUS Ondráš, Centru zabezpečení materiálem týlových služeb a studentům UO Brno za účast.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15 foto_16
foto_17 foto_18 foto_19 foto_20

                                                                                                            plk. Ing. Luděk LACINA


      Dne 30.6.2014 se uskutečnil u příležitosti Dne ozbrojených sil a 10. výročí vzniku roty Aktivních záloh Krajského vojenského velitelství Brno slavnostní nástup jednotek útvarů a zařízení AČR, dislokovaných na území Jihomoravského kraje.

Slavnostní nástup vojenských útvarů a zařízení posádek Jihomoravského kraje u příležitosti Dne ozbrojených sil a 10. výročí vzniku roty Aktivních záloh KVV Brno

      Slavnostního nástupu, nad kterým převzal záštitu hejtman Jihomoravského kraje JUDr. Michal Hašek, se zúčastnil náměstek MO pro legislativu a veřejnou diplomacii Jakub Kulhánek, M.A., zástupci státní správy a samosprávy, velitelé útvarů a zařízení AČR, dislokovaných na území Jihomoravského kraje.
      V projevu Ř KVV Brno byla zhodnocena spolupráce mezi příslušníky útvarů a zařízení AČR na teritoriu, stejně jako oceněna rovina spolupráce se zástupci státní správy a samosprávy na teritoriu kraje. Dále pak byla vyzdvižena skutečnost, že se poprvé sekávají jednotky vojenských útvarů a zařízení Jihomoravského kraje na společném nástupu. Závěrem bylo poukázáno na aspekty vnímání AČR veřejností a utváření pohledu na ni.
      Ve vystoupeních pana hejtmana a náměstka MO bylo poukázáno na úlohu AČR v nových podmínkách vývoje situace v dnešním světě a situaci AČR v kontextu roviny financování, stabilizace jejich organizačních struktur a ukončení neustálých nových vizí, ke kterým je strukturálně směřována.
      V průběhu nástupu byly předány pamětní medaile hejtmana Jihomoravského kraje novodobým válečným veteránům. Současně byli oceněni pamětní medailí a čestnými odznaky štábního kapitána Václava Morávka představitelé státní správy, kteří velkou měrou přispívají k velmi dobré spolupráci mezi AČR a zástupci státní správy a samosprávy na teritoriu kraje.
      Oceněníza dlouhodobě příkladné plnění úkolů příslušníka aktivní zálohy u příležitosti 10. Výročí vzniku AZ při KVV Brno dále převzali nejaktivnější a nejlepší příslušníci roty aktivních záloh KVV Brno.
      Na závěr bylo organizováno setkání představitelů státní správy a samosprávy, stejně jako velitelů útvarů a zařízení s oceněnými v reprezentačních prostorech hradu.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15 foto_16
foto_17 foto_18 foto_19                                                                                              text: plk.Ing. Luděk LACINA
Jmenování válečných veteránů do vyšších hodností a udělení vojenských resortních vyznamenání

     Dne 6.srpna 2014 byla ředitelem KVV Brno plukovníkem Ing. Luďkem LACINOU předána poslední ocenění(rezortní vyznamenání a povýšení), které při příležitosti Dne vítězství udělil ministr obrany válečným veteránům, jež se z různých důvodů nezúčastnili slavnostního aktu v Národním památníku v Praze na Vítkově, a kteří jsou v působnosti KVV Brno.

     „Vyznamenání Zlaté lípy ministra obrany České republiky“ obdržela paní Julie HRUŠKOVÁ z Horních Věstonic.

     „Jmenován do hodnosti poručíka v.v.“ byl podporučík v.v. Ján NOVENKO žijící v Moravské Nové Vsi.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                             foto text: o.z. Jiří VOJTĚŠEK

Dne 2.8.2014 jsme si připomněli pietním aktem 19. let od úmrtí podporučíka i. m. Luďka ZEMANA.

      Krátkým vzpomínkovým setkáním si příchozí dvě hodiny po sobotním poledni připomnělina Masarykově náměstí smrt hodonínského rodáka, ppor. i.m. Luďka Zemana. Ten padl 5.8.1995 při mírové misi OSN na území bývalé Jugoslávie, při chorvatském ostřelování pozorovacího stanoviště.
      Pietního aktu se zúčastnili nejbližšípříbuzní, představitelé státní správy a samosprávy, zástupci Krajského vojenského velitelství Brno a také bývalí Zemanovi spolubojovníci a kolegové, novodobí váleční veteráni.
      V programu přednesli své projevy místostarosta města Hodonína a zástupce ředitele KVV Brno. Následně pak proběhlo položení kytic u pamětní desky v prostoru radnice.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15 foto_16
foto_17 foto_18 foto_19                                                                                              text: o.z. Jiří VOJTĚŠEK


Oslavy 69. výročí ukončení II. světové války


Dnem 11. dubna 2014 v Hodoníně začaly pietní akty, kterými si připomínáme 69. výročí ukončení II. světové války a které vyvrcholí pietní vzpomínkou dne 8. května na Ústředním hřbitově v Brně.

      Na prahu roku 1945 se přiblížila sovětská vojska k území Moravy ze tří stran - z Polska, Slovenska a Rakouska. Strategickým záměrem Rudé armády bylo, že 2. ukrajinský front pod velením maršála Malinovského zaútočí na Brno a odtud bude pokračovat na Vyškov, Prostějov a Olomouc. Ze severní strany měl 4. ukrajinský front generála Jeremenka osvobodit Ostravu a pokračovat k Olomouci, kde mělo dojít k obklíčení německých jednotek, které se nacházely na západním Slovensku a v oblasti Moravsko-Slovenského pomezí.

      Útok na jižní Moravu, nazvaný jako Bratislavsko-brněnská operace , byl zahájen 25. března 1945, kdy byla překročena řeka Hron a zlikvidován odpor Němců severně i jižně od Dunaje. Na straně sovětské bylo zhruba 359000 vojáků, 7860 děl a minometů, 365 tanků a samohybných děl a 637 letadel . Na straně německé zhruba 250000 vojáků, 2150 děl a minometů, 120 tanků a samohybných děl a 150 letadel.

       Brněnská část operace byla zahájena 5. dubna 1945. Dne 7. dubna se jednotkám Rudé armády podařil obsadit most přes řeku Moravu jihovýchodně od Lanžhota . Tvrdé boje o Lanžhot probíhaly až do 11. dubna, kdy bylo toto město osvobozeno. Následující den zahájily sovětské jednotky útok na Hodonín a poté pokračovaly ve směru Velké Bílovice, kde probíhaly další urputné boje. Ve dnech 15. - 22 dubna se německým vojskům podařilo zachytit na čáře Těšany - Moutnice - Blučina - Hajany - Ořechov - Ivančice. Bránící se německé jednotky byly posilovány dalšími vojsky, které se podařilo stáhnout od Vídně, jenž byla v té době již též obsazená Rudou armádou. Další tvrdé boje pokračovaly v okolí Šitbořic a Ořechova, přičemž docházelo k dalším německým protiútokům. Dne 21. dubna vyrazil 48. gardový jezdecký pluk Rudé armády směrem k Ivančicím, aby přeťal německým vojskům ústupovou cestu z Brna na Jihlavu. Téhož dne stály jednotky Rudé armády z jižního a jihozápadního směru 7 - 10 km od Brna.

      Město bránily kromě jednotek Wehrmachtu a Waffen SS i jednotky Volkssturmu, které byly v této oblasti početné díky německé menšině. V noci z 22. na 23. duben začal letecký útok na Brno, 23. dubna přešla sovětská vojska, která byla posílena o 6. gardovou armádu, jenž dorazila od Vídně, do rozhodného útoku. 24. dubna byly osvobozeny obce v těsné blízkosti jižně od Brna, 25. dubna vnikla Rudá armáda do brněnských předměstí. Město Brno bylo osvobozeno 26. dubna 1945. Útok však dále pokračoval, protože severní předměstí a vesnice v těsné blízkosti severní části Brna byly v držení Němců.

      Dále se rozvíjely útok i v dalších směrech, kterých se účastnila i vojska 1. a 4. rumunské armády. Rumuni útočili zejména v oblasti kolem řeky Moravy, v okolí Veselí nad Moravou či Kyjova, koncem dubna pronásledovali ustupující Němce ve směrech Kyjov - Koryčany - Zdounky a Polešovice - Halenkovice - Otrokovice. Do konce 30. dubna dosáhla 1. rumunská armáda prostorů jižně od Starého Města, severně Stupavy a Koryčan a jižně Bučovic. Činnost sovětských i rumunských vojsk se dále rozvíjela, pokračovaly útoky ve směrech na Znojmo, Rosice, Tišnov, Vyškov, Prostějov, Kroměříž, Kojetín a Zlín.

      V hornatýchoblastech, a to zejména v Beskydech, Hostýnských vrších, Vizovických vrších, Bílých Karpatech, Chřibech, Javorníkách a na Českomoravské a Drahanské vrchovině pomáhaly útočícím vojskům partyzánské oddíly, které přecházely do otevřeného boje s německými jednotkami a které rozkládaly německé zázemí a vojenskou infrastrukturu. Partyzáni se též podíleli v některých případech na překažení německého plánu ARLZ, když zabránili zničení některých průmyslových podniků či šachet.

      Na počátku května dále probíhaly tvrdé boje na území Moravy, přičemž do 5. května došlo k vytvoření téměř souvislé fronty. Na severu útočila vojska 4. ukrajinského frontu doplněná o jednotky 1. československého armádního sboru, které pokračovaly v Ostravsko-opavské operaci. Na střední část frontu pronikly další jednotky 1. čs. armádního sboru ze Slovenska od Žiliny směrem na Vsetín. Útoky pokračovaly i v oblasti Hané a Vyškovské brány, avšak k dalšímu postupu na západ zabránila Drahanská vrchovina, jejíž úpatí bylo silně vojensky opevněno. V tomto prostoru zřídili Němci za války rozlehlou vojenskou střelnici, přičemž došlo k násilnému vystěhování 33 obcí a tato oblast nyní sloužila jako pevnost, do níž byl postup Rudé armády a rumunských vojsk prakticky až do 8. května zastaven.

      V období začátku května byl vydán další rozkaz, a tím byla priorita postupu na Plzeň, České Budějovice a Prahu, který se měl uskutečnit v rámci Pražské operace. Útok sovětských vojsk před Prostějove byl téměř přerušen a 7. května v ranních hodinách začal útok v pásu od Brna k jižní hranici republiky směrem na západ průlomem jedné vševojskové armády 2. ukrajinského frontu jižně od Brna. Tvrdé boje trvaly celý den a 8. května začala Rudá armáda útočit na německá vojska ve směru Moravský Krumlov, Třebíč, Jihlava, Znojmo a Dačice. V noci ze dne 8. na 9. květen, kdy vešla v platnost bezpodmínečná kapitulace Německa, dle jejichž podmínek se měla německá vojska vzdát těm jednotkám spojenců, s nimiž byla v kontaktu, začal úprk německých jednotek na západ do amerického zajetí. 9. května 1945 tak prakticky došlo k pronásledování německých jednotek a osvobození zbývajícího území Moravy od německé okupace.foto_1 foto_1 foto_1

Z pietního aktu dne 11.4. 2014, který se konal v Hodoníně.                                                                                                  Text : plk. Ing. Luděk LACINA

Ocenění válečných veteránů


       Dne 5. března 2014 byla ředitelem KVV předána poslední ocenění (rezortní vyznamenání a povýšení), která udělil ministr obrany ČR válečným veteránům, občanům české republiky, jež se z různých důvodů nezúčastnili slavnostního aktu v Národním památníku v Praze na Vítkově. Celkem bylo oceněno 22 válečných veteránů, z toho 8 v působnosti KVV Brno.foto_1

Jmenován do vyšší hodnosti – do hodnosti rotmistra v.v byl povýšen pan Rostislav KUDA z Benešova.

foto_1

Záslužný kříž ministra obrany České republiky III. Stupně obdržela paní Marie NAVAROVÁ, roz. KRÁLOVÁ. žijící v Boskovicích.                                                                                                  Text : plk. Ing. Luděk LACINA

Dne 13.3.2014 proběhlo v Brně pietní shromáždění


      k 75. výročí okupace českých zemí nacistickým Německem. Pieta, které se zúčastnili zástupci města, státní správy a samosprávy, armády ČR a veřejnosti byla zahájená položením květin na nádvoří Kounicových kolejí v místech někdejšího popraviště, poté následoval projev v Pamětní síni Kounicových kolejí k událostem 15.března 1939.
      Shromáždění bylo zakončeno besedou přítomných účastníků. Za KVV Brno se akce zúčastnili pplk. Ing. František HEIDEKER, kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ, prap. Jiří MAŠEK a 3 příslušnici roty Aktivních záloh.foto_1 foto_1
foto_1 foto_1                                                                                                  Text: pplk. Ing. František HEIDEKER Foto: kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ

Jihomoravský kraj ocenil válečné veterány


        V prostorách zastupitelského sálu krajského úřadu v Brně se v pátek 24. ledna 2014 uskutečnil slavnostní akt. Hejtman Michal Hašek na návrh ředitele Krajského vojenského velitelství (KVV) Brno, ve spolupráci s OV CSBS Brno-venkov, udělil a také osobně dekoroval válečné veterány zlatou medailí Jihomoravského kraje medaile za zásluhy v odboji. Vysoká ocenění převzalo třicet aktivních účastníků odboje za druhé světové války. Slavnostní akt se uskutečnil za účasti místopředsedů Českého svazu bojovníků za svobodu a Československé obce legionářské plukovníků v.v.Ing. Emila Kulfánka a Emila Bočka, ředitele KVV Brno plukovníka Ing. Luďka Laciny. Přítomna byla také ředitelka krajského úřadu JUDr. Věra Vojáčková MBA.

        Jihomoravský hejtman ve své přímluvě přítomným zdůraznil, že je třeba připomínat hrdinství veteránů a to především současné generaci. „Vážím si každého z Vás. Vážím si životů, které položili Vaši spolubojovníci na jakékoli frontě – ať už ve vojenské uniformě jako příslušníci řádných vojenských jednotek nebo jako odbojáři. Vy všichni jste byli ochotni nasadit vlastníživoty, zažívali jste muka války i hrůzy nacistických žalářů. Je mi jako hejtmanovi velkou ctí, předat Vám toto krajské vyznamenání,“ promluvil k válečným veteránům hejtman a zdůraznil potřebu udržovat a šířit tradice mezi mladou generací, která zná zpěváky a sportovce ale vlastní hrdiny nikoli…mnohdy přitom mezi nimi byli jejich předci, podtrhl Michal Hašek.

        V další části slavnostního aktu byly hejtmanem předány též tři bronzové medaile za obětavé úsilí při péči o válečné veterány v Jihomoravském kraji, které převzali terénní pracovník péče o válečné veterány mjr.v.v. JUDr. Jan Kux, PhDr. Jiří Jaroš Nickeli a Ing. Pavel Pavlík. Bronzovou pamětní medaili za aktivity v této oblasti a rozvoj tradic druhoválečného odboje v Jihomoravském kraji obdrželo také Krajské vojenské velitelství Brno. Po slavnostním aktu následoval přípitek a neformální beseda s oceněnými. Média (až na vzácné výjimky), jak se u nás často stává, tuto příležet opět ignorovala. Kolik ale ještě bude takových příležitostí?

Kolik ale ještě budeme mít příležitostí s nimi promluvit a poděkovat?foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13 foto_14 foto_15 foto_16                                                                                                  Foto a text : Tibor DÁVID