Úvodní stránka| Obrázky | Rok 2014 |                  Mapa stránek

Poslední změna:

Ve dnech 17.10.-22.10. a 24.10.-28.10.2015 proběhlo ve VVP Březina vojenské cvičení příslušníků roty AZ KVV Brno


       zaměřené na realizaci úkolů opoziční jednotky vůči cvičícím profesionálním vojákům AČR - příslušníkům kurzu Komando.
       Po nástupu zahájili příslušníci roty AZ pod vedením instruktorů kurzu intenzivnívýcvik zaměřený především na střeleckou, taktickou, topografickou a ženijní přípravu, součástí byl i plánovací a rozhodovací proces velitelů příprava bojového rozkazu zakončená plněním cvičných úkolů jednotlivci. Tato zaměstnání se prolínala s opoziční činností jednotlivců a skupin vůči cvičícím příslušníkům kurzu, a to jak v denní, tak noční době.
       Dle závěrečného hodnocení náčelníka Úseku přípravy Komando mjr. Ing. Roberta ZAHURANCE splnili všichni příslušníci roty AZ úkoly výtečným způsobem, příkladně zvládli zadanou problematiku, svým přístupem vzorně reprezentovali Aktivní zálohy, KVV a přispělitak ke zdárnému zakončení dalšího běhu kurzu Komando, jednoho z nejprestižnějších a nejnáročnějších kurzů v rámci AČR.foto_1 foto_2                                                                                                  Text: čet. v záloze David ŠÁLEK

Dne 7.9. 2015 převzali na radnici v Kolíně vybraní příslušníci aktivní zálohy a vojáci,


        kteří se podílejí na jejich výcviku, vojenská vyznamenání nesoucí jméno štábního kapitána Václava Morávka z rukou generála Adama čestné odznaky, pamětní medaile, stužky štábního kapitána Václava Morávka a čestný odznak Armády České republiky Za zásluhy III. stupně.

        Vzpomínka na štábního kapitána Václava Morávka, brigádního generála in memoriam, proběhla v odpoledních hodinách u pamětnídesky na budově bývalého kolínského gymnázia. Právě zde si účastníci setkání připomněli 111. výročí jeho narození a nelehké osudy při boji proti nacismu. K pamětní desce s hrdinovým jménem položili představitelé státu, státní správy, místní samosprávy, vojáci a další významní hosté smuteční věnce a květiny.foto_1 foto_2 foto_3 foto_4
foto_5 foto_6 foto_7 foto_8
foto_9 foto_10 foto_11 foto_12
foto_13                                                                                                  Text: kpt. Ing. Jaroslav VESELÝ

V BRNĚ proběhlo školení učitelů ZŠ k POKOS


         Díky angažovaným lektorům Krajského vojenského velitelství Brno proběhlo v Jihomoravském kraji školení učitelů základních škol k problematice přípravy občanů k obraně státu (POKOS).
        Školení učitelů bylo naplánováno na 23. září a 21. října 2015. Zatím co v říjnovém termínu se nepřihlásil žádný učitel ZŠ k proškolení a školení se i přes připravenost lektorů KVV Brno nekonalo, v zářijovém termínu proběhlo vše v plném rozsahu.

        Dne 23. září v době od 9:00 h. – 13:00 h. se v prostorech KVV Brno školení POKOS zúčastnilo 8 učitelů ZŠ z Jihomoravského kraje (Brno, Kanic, Uherské Hradiště).
        Školení zahájil a přítomné přivítal lektor programu POKOS kpt. Ing. Michal KALIŠ z KVV Brno. Úvodní přednášku provedl Ing. Miroslav JURENKA, Ph.D. z Univerzity obrany Brno. Přítomné uvedl do problematiky POKOS a seznámil je cílem programu, stěžejními tématy POKOS a s jeho zasazením do rámcového vzdělávacího programu pro základní vzdělání. V další části školení seznámil kpt. Ing. Michal KALIŠ přítomné učitele ZŠ s problematikou a schopnostmi ozbrojených sil ČR a řadou důležitých informací o Armádě České republiky.
        Závěrem proběhla diskuze na téma problematika bezpečnosti ČR. Všem zúčastněným byly předány certifikáty o absolvování školení POKOS.foto_1                                                                                                               Foto a text : kpt.Ing. Michal KALIŠ

Služební slib státních zaměstnanců KVV Brno


       1.10.2015 V zastoupení ředitele Krajského vojenského velitelství Brno, za přítomnosti vedoucího obranných příprav majora Ing. Martina Blechy složili ve čtvrtek 1. října 2015 zákonem předepsaný služební slib Bc. Veronika Schindlerová, Peter Gulyáš a Jiří Vojtěšek.
      Po úvodním poučení, se kterým byli přítomní seznámeni, a přečtení služebního slibu, jednotlivě každý z přítomných sám za sebe projevil svou vůli prohlášením: „Tak slibuji!“
      Po formalitách, které spočívaly v podpisu slibu a stvrzení splnění všech náležitostí, převzali Bc. Veronika Schindlerová, Peter Gulyáš a Jiří Vojtěšek úřední záznam o složení slibu.
      Složením předepsaného služebního slibu tak všichni jmenovaní pracovníci Krajského vojenského velitelství Brno splnili ustanovení zákona o státní službě a jsou státními úředníky.foto_1 foto_2
foto_3 foto_4

                                                                                                            Jiří VOJTĚŠEK


Stejně jako v minulých letech, i letos uctili příslušníci KVV Brno

        vzpomínkovou akci s položením květin u rodinného hrobu v obci Měnín památku ppor. i.m. Luďka SEVERY, který zahynul při tragické dopravní nehodě dne 14.9.2002 nedaleko obce Šajkovac v Kosovu jako příslušník mise KFOR.

               Čest jeho památce.foto_1 foto_2 foto_3                                                                                              text: pplk.Ing. František HEIDEKER


20. výročí úmrtí podporučíka i. m. Luďka ZEMANA

        Před dvaceti lety, 5. srpna 1995, přišli při minometném útoku nedaleko města Gospič o život čeští vojáci, účastníci mírové mise OSN - UNCRO, rotmistr Luděk Zeman a četař Petr Valeš. Jejich památku si i letos v den 20. výročí této události připomněli v Hodoníně nejbližší příbuzní a kamarádi, představitelé státní správy a samosprávy a zástupci KVV Brno.

        Minometný útok na pozorovací stanoviště poblíž města Gospić - Tango 23 - byl součástí tehdejší chorvatské ofenzívy nazvané Bouře, vedené proti krajinským Srbům.

        Tragickou událost, při níž zahynuli dva čeští vojáci a tři byli zraněni, si každoročně u pamětní desky hodonínského rodáka podporučíka in memoriam Luďka Zemana, na radnici v Hodoníně, připomínají jeho nejbližší i kamarádi z jednotky. Vždy zavzpomínají na událost, která zvláště pro rodinu tehdy sedmatřicetiletého Luďka byla osudovým neštěstím.

        Spontánní smuteční setkání se za ty roky rozrostlo v událost, kterého se pravidelně zúčastňují nejbližšípříbuzní, představitelé státní správy a samosprávy, zástupci Krajského vojenského velitelství v Brně a také bývalí Zemanovi spolubojovníci a kolegové a novodobí váleční veteráni.

        „Je slušností a povinností vzdát úctu těm, kteří položili v zahraničních misích své životy. Nikdy na ně nezapomeneme!“ uvedl podplukovník František Heideker, zástupce ředitele KVV Brno.foto_1 foto_2 foto_3
foto_3 foto_3                                                                                             foto text: o.z. Jiří VOJTĚŠEK

Cvičení roty aktivních záloh při KVV Brno

      Ve dnech 22.4. - 30.4.2015 proběhne ve VVP Libavá vojenské cvičení roty AZ KVV Brno. Vzhledem k tomu, že v tomto roce probíhá 1. rok přípravy 3 - letého výcvikového cyklu AZ, bude výcvik zaměřen na získávání a prohloubení teoretických znalostí a praktických dovedností jednotlivce ve střelecké, taktické, spojovací, topografické, zdravotnické, řidičské, ženijní přípravě, OPZHN a činnosti na kontrolním propouštěcím místě (KPM).

      Vojenského cvičení se, tak jako v loňském roce, účastní příslušníci VÚ 6142 Bučovice, kteří při výcviku plní roli instruktorů výcviku a logistického zabezpečení.

      Dopracování řídící a pomocné dokumentace a rekognoskace prostorů vojenského cvičení proběhla v rámci přípravy velitelského sboru AZ, které se konalo ve dnech 15.3. - 16.3.2015 v Brně a VVP Libavá.

      Na toto cvičení bude navazovat účast příslušníků roty na zabezpečení 1.běhu kurzu KOMANDO, který proběhne ve dnech 27. - 29.5. a 1.6. - 3.6.2015.foto_1 foto_2 foto_3
foto_4 foto_5 foto_6                                                                                              text: pplk. Ing. František HEIDEKER